Arbetsvecka 33&34-2020

Mycket arbete med att installera stagtuber, men också verksamhet i övriga utrymmen på fartyget. Det blir finare och finare för varje vecka.
Stora saker väntar runt hörnet. Vecka 34 hölls årsmöte i Den ekonomiska Föreningen Vedettbåten Sprängaren och i anslutning till detta också ett styrelsemöte där målsättningen med verksamheten diskuterades och fastslogs. Ambitionen är att fartyget skall gå för egen maskin under 2021 och att vi skall vara beredda att bistå när Svenska Flottan firar 500 år 2022. Styrelsens sammansättning ändrades inte.
Det har också varit årsmöte i Sprängarens Vänförening där Johan Sundberg valdes som ordförande. Årsavgiften fastställdes till 250:- som kan sättas in på Swish 123 542 7648 eller Bg 5262-5902.
Torrsättning är planerad till 22/9 och hon kommer att ligga i Beckholmen docka till den 7/10. Hon skall då bottentvättas, mätas och målas bland annat, så många händer kommer att behövas.
Veckan innehöll också en trevlig middag för alla som slavat under sommaren. Det var som framgår av bilden en allt igenom angenäm tilldragelse.