Arbetsveckorna 34 och 35

Nu är det full aktivitet och det händer positiva saker hela tiden. Det kanske mest iögonfallande är att vi håller på att provtrycka pannan med vatten så att vi kan pressa de tuber som fortfarande läcker. Det
är dock inga stora läckage.
Samtidigt pågår arbete på bryggan, där en ventil med trasigt glas har demonterats och glaset blivit utbytt. Det kan ses som en liten åtgärd, men samtidigt lär vi oss hur ett sådant byte skall gå till.
Vi håller också på att rengöra huvudmaskinen, som långsamt börjar att framträda i all sin glans. När vi är färdiga med den skall mässing och koppar skina, och stålet vara blankt och fint. Det kommer att ta tid, men trägen vinner.
Elinstallationen rullar på. Det är en grannlaga uppgift att byta ut all gammal och direkt farlig befintlig kabel mot ny funktionell sådan, med bibehållen autenticitet. Ingen tvekan om att detta sker med stor respekt för att fartyget skall se trovärdigt ut.
Nästa uppgift är att färdigställa sotskåpet samt att installera inredningen i eldrören.

Arbetsveckorna 31, 32 och 33

Veckorna 27-30 låg i stort sett arbetet nere på Sprängaren. Detta för att den hårt arbetande besättningen skulle få njuta av en välförtjänt vila. Nu är verksamheten åter i full gång, och mycket har redan hunnits med i arbetet på att få vårt vackra fartyg att gå för egen maskin. Det har arbetats i alla hörn med inredning, målning, snickeri och elinstallationer. Det kanske mest spektakulära är att ångpannan nu är försedd med alla ventiler och därefter fylld med vatten. En första provtryckning är genomförd, vilket resulterade i att ett antal tuber behöver pressas ytterligare. Detta är på inget vis förvånande, utan förväntat. Detta arbete ligger närmast, samtidigt som vi planerar för att installera hjälpmaskiner och kringutrustning. Närmast i tur står att iordningställa sotskåpet, samt när pannan är helt tät att montera eldbryggor, murverk, roster och pannfronter.
Sorg och vemod präglade vecka 33, då vår uppskattade vän och duktiga kollega i arbetet med Sprängaren Bengt Frisk hastigt ryktes bort. Vi får inte glädjas åt hans fina arbeten hans glada humör och sarkastiska humor. Bengt har frid där han är, men vi saknar honom och våra tankar går till hans närmaste.
Vi hedrade Bengts minne med att flagga på halv stång och med en tyst minut.

Arbetsveckorna 23-25 2021

Mycket aktiva veckor, då vi målat och fejat, satt babords ventilator på plats, men framförallt monterat säkerhetsventilerna, stora ångpådragsventilen samt ytterligare ventiler två för vätskeståndsrören. Nu återstår två matarvattensventiler med backventiler, samt att stänga pannans övre manlucka, och sedan har vi ett tryckkärl som vi kan vi kan provtrycka. Det går frammåt långsamt men säkert.

Arbetsvecka 21 och 22 2021

Full fart i strålande sol dessa veckor. Elrummet är försedd med rack för batterier. Elskåp monterade och skottet mot byssan isolerad och klädd med plåt.
BB ventilator monterad men läcker fortfarande vatten varför den skall åtgärdas igen.
All utrustning som skall monteras i eldrören samt pannfronterna är hämtade i Motala och ombordtagna. Återstår att få ner de tyngsta delarna i maskinrummet.
De nytillverkade rosterna har levererats och ligger likaledes ombord.
Det händer mycket nu.

Arbetsvecka 18-20 2021

Mycket aktivitet under denna perioden. Bortsett från arbeten i alla hörn, har fartyget blivit befriad från sin vintertäckning. Vi målar och röjer och till och med en sejour på Gålö har hunnits med där en hel del oanvändbart material har skrotats ut.
Pannan har fyllts med vatten och tuber som läcker har pressats täta. Vi börjar nu montera utrustning på sin framtida plats. Det är riktigt stimulerande att perioden av återställning nu på allvar är inledd.

Arbetsvecka 13-17 2021

Det har varit en ytterligt aktiv period med arbete i inredningen, elinstallationer och montering av ventiler och pressning av tuber. Pannan är nu kanske till 30 % fylld med vatten, och glädjande nog har alla nyinsatta nitar visat sig i stort sett täta. De få droppar som har kommit är inget att oroa sig över.
Det fortsatta arbetet är att komplettera pannan så att den kan fyllas upp helt. Det återstår en del arbeten, och tuberna inne i flamugnen skall plattas till innan pannfronter och eldrörens inredning kan installeras. Sedan återstår komplettering av sotskåpet, ventilmontering av matarvattenventiler, pådrag och säkerhetsventiler och sedan börjar provtryckningen att närma sig. Det blir en spännande vår och sommar.

Arbetsvecka 12 2021

En vecka med arbete både på tisdag och fredag som innebar arbete i akterinredningen men också arbete i maskinrummet. Samtidigt arbetas det i Motala med innanmätet i eldrören och med pannfronterna, och nya roster är beställda från Lyrestads. Detta är inte gratis, men vi har sökt pengar från Riksantikvarieämbetets som vi hoppas ser på vår verksamhet med sympati och generositet. Vi tror att undrens tid inte är förbi.

Arbetsvecka 11 2021

Full fart som vanligt även om vädret inte stått oss bi. Det är vår i luften kan man ana, så framtiden är ändå ljus. Bergmans i Motala är i full fart med pannfronterna och inredningen i eldrören, och vi håller på att förbereda för vattenfyllning av pannan. Innan detta kan göras är det en del detaljer som skall ordnas, men det är full fart även med detta. Ventiler håller på att iordningställas, och i dagarna gick en beställning på 100 nya roster till Lyrestads Gjuteri.Det gäller att hålla ångan uppe, om uttrycket tillåts.
Ambitionen att gå för egen maskin i år är fortfarande aktuell.

Arbetsveckor 8,9 och 10 2021

Kylan håller i sig, men vi strävar på ändå. Vi har varit på Gålö och bärgat runt 30 roster som duger, och arbetet i aktersalongerna tuffar på. Utloppsventilen till styrbords vätskeståndsrör är bortmonterat och skall gås igenom.
Under tiden bygger Bergmans mekaniska på inredningen till eldrören, och det blir väldigt fint.
En av våra medarbetare har en bror som är slöjdlärare, och han har varit nere och hämtat hem arbete med att svarva trähandtag till ventiler. En nog så viktig detalj.
Vi har börjat att plocka ihop detaljer för att montera bottenblåsningsventiler och andra utlopp i pannans nedre del, så att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna vattenfyllda pannan för täthetskontroll.
Nu händer det saker.

Arbetsvecka 6 och 7

Dessa veckor har dominerats av pressning av tuber. Det har gått så bra att det återstår bara 24 rökgastuber i styrbords sotskåp, sedan är alla dessa pressade. Återstår 20 stagtuber som först skall förses med muttrar ( ännu inte tillverkade) och sedan är alla tubernas på plats. Dessa skall täthetsprovas och det sker med att man stänger igen pannan och fyller den med vatten. Några tuber kommer då antagligen att läcka och måste efterpressas, men det är normalt.
Samtidigt tillverkas eldrörsinredning och pannfronter i Motala, och aktiviteter pågår också i akterinredningen. Det blir också längre dagar och kyla och snö viker undan och försvinner. Vi går mot en fin tid både med året och med vårt fartyg.
Bilden visar kollegan Benis från storasyster Sankt Erik, som inte kunde avhålla sig från att pressa några tuber. Vad gör man inte för sitt höga nöjes skull.