Arbetsveckorna 12,13 och 14

Aktiva veckor som trots komplikationen med viruseländet dock inneburit stora steg framåt. All barlast är nu målad och planerad i likaledes målade utrymmen i fartygets innandöme. Ångvissla och nakterhus är under arbete. Den fastrostade hjärtstocken har åtgärdats,renoveringen av ventiler pågår och arbetet med fogberedningen av eldrören är klart på styrbordsidan.

Glädjande är också att Johan Sundberg (Johan II kallad) har tagit sig an vänföreningen som nu väntas bli aktiverad i aldrig tidigare omfattning.

Arbetsvecka 8 2020

Som vanligt flammade flitens låga på fartyget även denna vecka. Arbete med barlast, ventiler, durkar och maskintelegraf, kompletterades med fortsatt fogberedning av eldrörsdelarna. Dessa kommer att vara klara till den 15 april, då svetsningen är planerad att börja.

Arbetsvecka 7 2020

Denna veck innebar arbete med maskintelegrafen, durken i styrhytten, styrningen, ventilrenovering på vätskeståndsrör, men framförallt fogberedning på eldrörsdelar. Första delen är klar och det går framåt bra. Licenssvetsare kommer 15 april, och då skall alla eldrörsdelar sitta på plats. Mycket arbete återstår, men det är gott hopp om att bli klara i tid.

Arbetsvecka 6 2020

En mycket aktiv vecka, som började på tisdagen med åtta entusiaster som höll sig varma med arbete på bryggan, i maskinrummet och med demontering av vätskeståndsrör på akterdäck.

Veckan kröntes med ett besök av panninspektörer som granskade vad som hittills utförts på eldrören. Vad de såg utföll till belåtenhet, så de rådde oss att fortsätta på den inslagna vägen, och kontakta dem när eldrören var på plats svetsade och klara, för att komma och röntga skarvar. Grönt ljus således.

Arbetsvecka 5 2020

Tisdagen var som vanligt arbetsdag med 8 flitiga närvarande. Bergmans var i Motala inväntande panninspektörens besök, som väntas ske den 6e februari. Övriga verkade med att slipa ventiler, laga durken på bryggan, fixa trätrallan där, rensa i lastrummet vid lejdaren till Skansen samt göra klart alla barlasttackor. En i alla avseenden produktiv dag.

Arbetsvecka 4 2020

Arbetsvecka 4 har inneburit ett stort fall framåt. Ordinarie arbete med lastrum, kolboxarna, durkar, ventiler och barlast har flutit på lugnt och metodiskt. Det stora som hänt är att de bägge eldrören nu är inpassade och klara. Det som återstår med dessa är fogberedning och svetsning, ett nog så grannlaga arbete. Fogberedning kommer att ske med en för ändamålet särskilt införskaffad fräs, som kommer att utföra arbetet med större precision och med mindre rök och damm än om vinkelslipar skulle användas. Nu går arbetet fram med stormsteg.

Arbetsvecka 2, 2020

Det nya året inleddes med arbetsdagen 7 januari. Veckan pågick till 9 januari och då hade diverse arbete genomförts. Tisdagen den 7 var 12 stycken arbetsvilliga nere och arbetade På och under däck. Svetsning av skott mellan styrhytt och radiohytten slutfördes, skrapning och målning av lastrummen i skansen pågick, ventilrenovering genomförs, rosthackning och målning av barlast pågår och det stora arbetet med eldrören rullar vidare med oförminskad styrka. När veckan var slut på torsdagen, var styrbords eldrör inpassad och färdig för fogberedning och svetsning. Stor sak i detta. Nu är det babords eldrör som står på tur. Herrarna från Bergmans mekaniska gör storverk, som på inget vis förringar det idoga arbetet som utförs i resten av fartyget.

Arbetsdagar i december

Aktiviteten ombord har varit intensiv i december. I lastrummen under Skansen skrapas och målas det för att så småningom bli batteriutrymme. Samtidigt sker en genomgång av nermonterade ventiler

På bryggan lagas durken och skottet mellan radiohytten och själva bryggan

Fortsatt rosthackning och målning av barlast som skall lastas ner i den aktre trimtanken. Kolboxarna kläs med träpanel för att hindra kolet från attligga direkt an mot bordläggningen. Där ser numera ut som i en gillestuga eller bastu.

Det stora arbetet som pågår är installationen av eldrören vilket sker under ledningar av Bergmans mekaniska. Detta är ett grannlaga arbete, men det går obönhörligt framåt.

Nu är det juluppehåll fram till den 7e januari, men då brakar det igång igen på alla fronter.

En tapper skara bestående av Lennart, Bengt, Karon, Johan II, Anders, Ola, Håkan, Tomas, Nicklas, Thomas, Stefan, Bernte och Mats har under hösten regelbundet mött upp och arbetat i sitt anletes svett. Med så många aktiva händer det saker. Efter nyår stundar ljusare och varmare tider med sol och ljumma vindar. Då börjar livet att leka och det blir angenämt att vistas ombord. Dit längtar via alla och dit kommer vi förr än vi anar. Till dess tillönskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Arbetsdagar i oktober november.

Nu har det lossat ordentligt med arbetet ombord. Fartyget är täckt med en vinterpresenning som håller ute det värsta regnet och den kommande snön. Akterskarpen är tömd på all barlast som nu rosthackas och målas samt läggs ner i den iordninggjorda aktre trimtanken.

Durken i radiohytten och på bryggan åtgärdas och lastrummen under Skansen skrapas och målas för att användas som batterirum.

Kolboxarna är målade och bordläggningen kläs med träpanel, samtidigt som boxarna minskas ner till lagom volym så att kolet kan rinna ut på elddurken utan omfattande lämpning.

Det stora arbetet är nu med montering av nya eldrör som utförs under ledning av Bergmans Mekaniska från Motala. Det är ett alldeles unikt arbete som få kan utföra, men det framskrider efter konstens alla regler. Det är nästan så att man misstänker övernaturlig inblandning. Det är oerhört spännande och roligt att följa detta trolleri på den mekaniska parnassen.