Arbetsveckor 48-52

Under dessa veckor arbetades det febrilt med att få till det innan Juluppehållet. Samtliga stagtuber pressades (utom i den enda där muttrar skall appliceras). Durkar i aktre toaletten installerades. Aktre delen av sb kolbox, som inte skall användas till kolförråd, började skrapas inför målning. Diverse röjningsarbete för att snygga upp ombord genomfördes. Det var en nöjd grupp, som önskade varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År, givetvis med iakttagande av behörigt avstånd. Nästa år kommer stora saker att ske. Vi smyger igång så fort vi kan, men riktigt startar vi först med att fira James Watt’s födelsedag den 19 januari. En dag som är lika stor ibland riktiga ångfreakar, (och då menas bara ”riktiga ångfreakar”) som den 24 december bland de med en helt annan uppfattning.

Arbetsveckor 42-47

En mycket aktiv period, som kröntes med att alla stagtuber och rökgastuber var på sina platser. Särskilt stagtuberna som skall gängas in i pannans gavlar har varit besvärliga, vilket innebar att vi fick ha två man inne i pannan med ett särskilt verktyg för att skydda rören när dessa drogs fast med stora rörtänger.
Nu skall vi börja att pressa tuberna, och när detta är gjort har vi ett tryckkärl. Det är stort.

Arbetsvecka 42-2020

Väl tillbaka till kajen utanför Wasamuseet, var det tid att vintertäcka Sprängaren. En tapper skara trotsade den begynnande kylan och monterade ett fint skelett aluminiumbågar och svarta plaströr, som sedan täcktes med en rejäl presenning. Nu kan det regna och snöa utan att vi blir besvärade i vårt arbete. Detta skall nu närmast bestå i montering av tuberna i ångpannan. Det är ett arbete som kommer att ta sin tid, men när det är klart har vi ett tryckkärl, och det är stort.

Arbetsvecka 40 och 41

Tiden mellan den 22 september och 7 oktober har Sprängaren tillbringat i Bäckholmens torrdocka. Under denna tid har hon rengjorts i botten, alla bottenventiler har kontrollerats och alla bordläggningsplåtar till strax över vattenlinjen har tjockleksmätts på nio punkter. Fartygets kondition är god så när som på ett par punkter över vattenlinjen. Besök av fartygsinspektören var alltigenom positivt. Vi behöver således inte torrsätta henne igen inför en kommande klassning.
Alla bara fläckar är förseglade med tvåkomponentfärg och vattenlinjen och förseglade fläcken målade med tvåkomponent klisterfärg. Därefter är hela botten struken med kopparbaserad bottenfärg. Omningen är målad och i dag var det en nöjd besättning som dockade ut och blev bogserad tillbaka till kajen utanför Wasamuseet. Det kändes som att komma hem.

Arbetsvecka 39 2020

Vi har nu efter ett par intensiva veckor vid kajen utanför Wasamuseet där diverse åtgärder vidtagits bland annat för att förbereda dagens torrsättning i Bäckholmsdockan. Bogseringen gick lugnt och fint, och nu ligger hon i dockan de närmaste fjorton dagarna. Vi skall rengöra undervattenskroppen, samt mäta godstjockleken på varje plåt på nio punkter. Dessutom skall hon Preliminärbesiktigas av fartygsinspektör samt skall offeranoder vid behov bytas och botten målas. Mycket arbete, men vi drivs av ambition och arbetsglädje. Det är ingen dålig kombination

Arbetsvecka 31&32 2020

Dessa veckor har varit intensiva. Efter det att eldrören nu är färdiga börjar det betydelsefulla arbetet med att installera tuberna, men först måste sotskåpet rensas från diverse rost och andra otrevligheter. Utöver diverse annat arbete på övriga delar av fartyget har två stagtuber satts på plats. Inte alldeles enkelt. Gängorna måste rensas igen med hjälp av gängtappar och sedan inoljade dras på plats med hjälp av samma verktyg som bilmekaniker använder när man byter oljefilter. En man inne i pannan och två utanför. Vi räknar med att det skall gå fortare när tekniken sitter som den skall.
En banderoll på förkant av bryggan uppmanar förbipasserande passagerare på färjor och turistbåtar att betala årsavgift till Sprängarens vänförening. Detta har redan resulterat i nya medlemmar vilket gläder oss.

Arbetsvecka 30 2020

Arbetsveckan inleddes med diverse arbete med uppstädning och också elinstallationer. Det blev också en del planerande inför det arbete som närmast står för dörren, nämligen isättning av tuberna. En del förberedelser måste till, men ganska snart kan det sättas igång. Nu går det framåt med expressfart.

Arbetsvecka 28 & 29 2020

Denna vecka kröntes med en exempellös framgång. I två veckor har de bägge licenssvetsarna Sandu och Baeiu från West-Pipe i Lysekil kravlat runt i och utanför pannan och slipat och svetsat outtröttligt från bittida till sent. Tisdagen den 14/7 var det röntgen av de svåraste ställena, och därefter på fredag den 17/7 röntgen efter avslutat arbete. Två mindre lagningar krävdes vilket med tanke på arbetets svårighetsgrad är att förvänta, och när dessa hade kontrollerats med ytterligare röntgen kunde de bägge herrarna packa ihop och åka hem efter väl förrättat värv. Det bör i sammanhanget påpekas att orsaken till framgången i högsta grad beror på att Stefan Bergman från Bergmans Mekaniska Verkstad i Motala tillsammans med medlemmar från Sprängarens entusiastiska och kunniga arbetsstyrka genom ett rejält förberedande arbete med installation och fogberedning av eldrörens sex delar möjliggjort framgången.
Vi har nu en ångpanna, som skall förses med rökgastuber, men det är ett arbete som vi i stort sett kan utföra med eget folk. När det är klart har vi ett tryckkärl, och det är ett stort steg mot en fungerande panna.

Arbetsvecka 26 & 27 2020

Två mycket aktiva veckor som innebar intensivt arbete inför uppstarten av West-Pipes arbete med att svetsa de bägge eldrören. Detta arbete pågår ny med stor framgång med hjälp av två mycket skickliga licenssvetsare som arbetar från 0700-1900 utom på lördag då de slutar 1400 för en kort veckovila.
Perioden slutade med att Sprängaren hissade flaggan på halv stång för att hedra Britt-Marie Sjögren som var en av donatorerna av fartyget till oss.Hon begravdes fredagen den 3 Juli. Vi behåller henne i tacksamt minne.

Arbetsvecka 23&24-2020

Under dessa två veckor, gjordes bryggan fin med nya trädurkar, samt lackning av dörrar och fönster. Dessa är nu lackade 6 gånger, så nu återstår tre strykningar.
Ventilrenovering pågår, och eldrören är klara och väntar på att bli svetsade.
Kondensorns bägge gavlar är monterade, och propelleraxelns Cedervallsbox är nu kopplad till en oljebehållare i maskinkappen och axeltätningen Läcker inte längre vatten.
Pentryt är utstädat och sopor avlägsnade.