Arbetsdagar i oktober november.

Nu har det lossat ordentligt med arbetet ombord. Fartyget är täckt med en vinterpresenning som håller ute det värsta regnet och den kommande snön. Akterskarpen är tömd på all barlast som nu rosthackas och målas samt läggs ner i den iordninggjorda aktre trimtanken.

Durken i radiohytten och på bryggan åtgärdas och lastrummen under Skansen skrapas och målas för att användas som batterirum.

Kolboxarna är målade och bordläggningen kläs med träpanel, samtidigt som boxarna minskas ner till lagom volym så att kolet kan rinna ut på elddurken utan omfattande lämpning.

Det stora arbetet är nu med montering av nya eldrör som utförs under ledning av Bergmans Mekaniska från Motala. Det är ett alldeles unikt arbete som få kan utföra, men det framskrider efter konstens alla regler. Det är nästan så att man misstänker övernaturlig inblandning. Det är oerhört spännande och roligt att följa detta trolleri på den mekaniska parnassen.

Arbetsdagar i augusti och september

Alla bilder ligger ner, och jag lyckas inte rätta till detta, men vi har förvisso jobbat stående.

Bengt och Lennart har svetsat durk i akterinredningen och i navigationshytten. Johan II och Håkan, Andreas (ny) och Karon har lyft oönskad barlast ut akterskarpen och kolboxarna, som Ola skaffat undan. Tomas snickrar vidare i kolboxarna. Aktre balasttank och akterskarpen målas, och de ballasttackor som vi har kvar rosthackas och målas av Bernte ( från Nordanö) och Johan II. Mats målar bland annat fördelningsrören i pannan. Mycket händer när många är aktiva. Där är ett liv och ett kiv.

Arbetsdag 2/7 2019

Under första veckan i juli då Sprängaren var förhalad till nocken på Wasakajen fick vi denna fina gatupratare. För övrigt var det gott om aktiviteter ombord. Skorstenen håller på att lagas, durken i radiohytten åtgärdas och akterskarpen är delvis tömd på en mängd skrot av det mest egendomliga slag. Här finns att göra

Arbetsdag 7/5-19

Alla de tolv stagtuberna är monterade. Ett grannlaga arbete som de bägge herrarna Karon och Håkan nöjt konstaterar. Arbete i kaptenshytten pågår och där har skrovtjockleken mätts upp till 9 och 7 millimeter vilket är bra.

Slutligen ses en belåten Bengt framför sina installerade ventiler med nya glas och framförallt nya mässingringar. Riktigt stiligt

Arbetsveckan 30/4 och 2/5 2019

 

På Valborgmässoafton hämtade Lennart Cocoverket och den lilla kompressorn, och Karl Åke och Ola och Mats fick nästan igång ankarspelet. Under tiden rensade Håkan och Johan II de sex återstående gängorna i flammugnarna.

Den 2e maj kom Hasse Austa ner med 11 stagtuber, som sedan Johan II, Ola och Mats installerade, så nu finns 12 stagtuber insatta så att svetsningen av eldrören kan komma igång.

Arbetsvecka 23-24 april 2019

Bert ochJohan alias Karon har med framgång  slitit med gängorna i pannansgavlar, men ett antal har varit i sådant skick att dom nästan inte har varit möjliga att  få ordning på. Efter ett tags funderande kom Håkan och Mats fram till en rutin som visade sig hyggligt framgångsrik. Med hjälp av ett roterande verktyg (30 tusen varv per minut) och fina slipskivor var det möjligt att rensa gängorna, och sedan med hjälp av 556 och roterande stålborste ytterligare rensning, lyckades det oss att få ordning på fyra gängor. Nu återstår 6 gängor, men det skall gå ganska snart med den nya metoden. Sedan skall vi montera tio stagtuber för att hålla gavlarna i läge  under svetsningen av eldrören. Nästa utmaning.

 

gavlar

Arbetsvecka 16-17 april 2019

Två aktiva veckor som resulterade i att de bägge havererade spjällen i skorstenen togs ut(samtidigt med två döda måsar) av Håkan. Stefan(alias Rembrandt) och Johan II rensade i kaptenshytten och hittade där ett rosthål i durken som Bengt och Lennart har tagit sig an. Mats och framförallt Karon (Johan I ) strävar vidare med gängorna i flammugnarna. Det är trögt, men vi ger inte upp.

 

 

Arbetsvecka 2-4 april 2019

Här är bilder från arbetsveckan 2-4 april. Rembrant och Johan II stökade runt med hytterna i akterinredningen, och resten d v s Johan (Karon), Håkan, Ola, Bengt, Lennart (med ett nyopererat knä) Trollkaren Tomas och hans minst lika duktige lärling Stefan, Kalle från Saltsjön och Mats nitade 20 stycken nitar i pannan. Ett storverk. Nu är manluckan klar och nitarna satta, så nu börjar arbetet med eldrören. Det går frammåt.

Arbetsvecka 26-28/3-2019

Nu är allt klart inför nästa veckas nitning av pannan. Alla hål är fria och brotchade, och en kran är monterad för lite tyngre lyft. Kvar står att dra fram 63 Amperes matning, samt vatten för kylning av induktionsvärmaren för nitar. Det skall bli en spännande vecka.

Stefan (alias Rembrant) står och njuter av vårsolen och ljumma vindar. Nu börjar en härlig tid med fint väder och full aktivitet.

Arbetsvecka 19-21 Mars 2019

Denna vecka den 19-21 mars har varit produktiv. Johan II, Håkan, Ola (under da sea) Stefan alias Rembrant och Mats har strävat med framgång.

Pannan är rensad från isolering och gretingarna är återställda. Stefan har inrättat sig med ett snickeri i skansen som Johan II har snyggat till så den nästan är oigenkännlig. Håkan Ola och Mats har plockat bort tre babords bottenstockar under pannan så att nitväxeln är åtkomlig för byta av nitar.

Vi har nu en mekanisk verkstad i maskinrummet, en elverkstad och en snickeriverkstad i fören. Detta är stort och borgar för fortsatt framgång i arbetet mot fulländningens avlägsna mål.