Arbetsvecka 6 och 7

Dessa veckor har dominerats av pressning av tuber. Det har gått så bra att det återstår bara 24 rökgastuber i styrbords sotskåp, sedan är alla dessa pressade. Återstår 20 stagtuber som först skall förses med muttrar ( ännu inte tillverkade) och sedan är alla tubernas på plats. Dessa skall täthetsprovas och det sker med att man stänger igen pannan och fyller den med vatten. Några tuber kommer då antagligen att läcka och måste efterpressas, men det är normalt.
Samtidigt tillverkas eldrörsinredning och pannfronter i Motala, och aktiviteter pågår också i akterinredningen. Det blir också längre dagar och kyla och snö viker undan och försvinner. Vi går mot en fin tid både med året och med vårt fartyg.
Bilden visar kollegan Benis från storasyster Sankt Erik, som inte kunde avhålla sig från att pressa några tuber. Vad gör man inte för sitt höga nöjes skull.

Arbetsvecka 5 2021

Kyla och snö har inte hindrat arbetet varken i maskinrummet eller övriga utrymmen.
Ett batteridrivet verktyg för att pressa rökgastuberna visade sig fungera utmärkt och detta arbete pågår med stor intensitet.
Bergmans mekaniska gjorde ett besök under veckan och mallade in trämallar för inredningen i eldrören samt för pannfronterna. Nu händer det saker och det stundar ljusare och kanske också varmare tider.

Arbetsveckor 1-4 2021

Det nya året ser lovande ut även om det började med kyla och snö. Arbetet har fortskridit med stor intensitet. Det tidigare målarförrådet är nu förberett för att bli batteri och elrum. Styrbords aktre kolbox är renskrapad och rostskyddsmålad. I akterinredningen är tvättrummet nymålat och durk på toaletten inlagd.
Det stora arbetet som har kommit igång ordentligt är pressningen av stöd och rökgastuberna. Detta är ett inte alldeles enkelt arbete, men det går stadigt framåt. Material till 20 specialmuttrar som skall sitta på stödtuberna i sotskåpet är beställt och så även material till eldbryggor och pannfronter med eldluckor och dragluckor.
Omkastningsmekaniken på maskinen som kärvat är nu också isärplockade och kan åtgärdas i god tid. Det går framåt även i den kalla vintern.

Arbetsveckor 48-52

Under dessa veckor arbetades det febrilt med att få till det innan Juluppehållet. Samtliga stagtuber pressades (utom i den enda där muttrar skall appliceras). Durkar i aktre toaletten installerades. Aktre delen av sb kolbox, som inte skall användas till kolförråd, började skrapas inför målning. Diverse röjningsarbete för att snygga upp ombord genomfördes. Det var en nöjd grupp, som önskade varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År, givetvis med iakttagande av behörigt avstånd. Nästa år kommer stora saker att ske. Vi smyger igång så fort vi kan, men riktigt startar vi först med att fira James Watt’s födelsedag den 19 januari. En dag som är lika stor ibland riktiga ångfreakar, (och då menas bara ”riktiga ångfreakar”) som den 24 december bland de med en helt annan uppfattning.

Arbetsveckor 42-47

En mycket aktiv period, som kröntes med att alla stagtuber och rökgastuber var på sina platser. Särskilt stagtuberna som skall gängas in i pannans gavlar har varit besvärliga, vilket innebar att vi fick ha två man inne i pannan med ett särskilt verktyg för att skydda rören när dessa drogs fast med stora rörtänger.
Nu skall vi börja att pressa tuberna, och när detta är gjort har vi ett tryckkärl. Det är stort.

Arbetsvecka 42-2020

Väl tillbaka till kajen utanför Wasamuseet, var det tid att vintertäcka Sprängaren. En tapper skara trotsade den begynnande kylan och monterade ett fint skelett aluminiumbågar och svarta plaströr, som sedan täcktes med en rejäl presenning. Nu kan det regna och snöa utan att vi blir besvärade i vårt arbete. Detta skall nu närmast bestå i montering av tuberna i ångpannan. Det är ett arbete som kommer att ta sin tid, men när det är klart har vi ett tryckkärl, och det är stort.

Arbetsvecka 40 och 41

Tiden mellan den 22 september och 7 oktober har Sprängaren tillbringat i Bäckholmens torrdocka. Under denna tid har hon rengjorts i botten, alla bottenventiler har kontrollerats och alla bordläggningsplåtar till strax över vattenlinjen har tjockleksmätts på nio punkter. Fartygets kondition är god så när som på ett par punkter över vattenlinjen. Besök av fartygsinspektören var alltigenom positivt. Vi behöver således inte torrsätta henne igen inför en kommande klassning.
Alla bara fläckar är förseglade med tvåkomponentfärg och vattenlinjen och förseglade fläcken målade med tvåkomponent klisterfärg. Därefter är hela botten struken med kopparbaserad bottenfärg. Omningen är målad och i dag var det en nöjd besättning som dockade ut och blev bogserad tillbaka till kajen utanför Wasamuseet. Det kändes som att komma hem.

Arbetsvecka 39 2020

Vi har nu efter ett par intensiva veckor vid kajen utanför Wasamuseet där diverse åtgärder vidtagits bland annat för att förbereda dagens torrsättning i Bäckholmsdockan. Bogseringen gick lugnt och fint, och nu ligger hon i dockan de närmaste fjorton dagarna. Vi skall rengöra undervattenskroppen, samt mäta godstjockleken på varje plåt på nio punkter. Dessutom skall hon Preliminärbesiktigas av fartygsinspektör samt skall offeranoder vid behov bytas och botten målas. Mycket arbete, men vi drivs av ambition och arbetsglädje. Det är ingen dålig kombination

Arbetsvecka 31&32 2020

Dessa veckor har varit intensiva. Efter det att eldrören nu är färdiga börjar det betydelsefulla arbetet med att installera tuberna, men först måste sotskåpet rensas från diverse rost och andra otrevligheter. Utöver diverse annat arbete på övriga delar av fartyget har två stagtuber satts på plats. Inte alldeles enkelt. Gängorna måste rensas igen med hjälp av gängtappar och sedan inoljade dras på plats med hjälp av samma verktyg som bilmekaniker använder när man byter oljefilter. En man inne i pannan och två utanför. Vi räknar med att det skall gå fortare när tekniken sitter som den skall.
En banderoll på förkant av bryggan uppmanar förbipasserande passagerare på färjor och turistbåtar att betala årsavgift till Sprängarens vänförening. Detta har redan resulterat i nya medlemmar vilket gläder oss.

Arbetsvecka 30 2020

Arbetsveckan inleddes med diverse arbete med uppstädning och också elinstallationer. Det blev också en del planerande inför det arbete som närmast står för dörren, nämligen isättning av tuberna. En del förberedelser måste till, men ganska snart kan det sättas igång. Nu går det framåt med expressfart.