2020

Under 2020 har det, trots pandemin, varit stor aktivitet på Sprängaren. I stort sett varje tisdag har mellan fem till åtta aktiva medlemmar arbetat i alla utrymmen på fartyget.
Årets arbete hade inte kunnat genomföras utan ett antal mycket generösa donationer från våra medlemmar, över 600 000 Sek!
Elsystem har setts över, reparerats och förbättrats. Renovering av hytterna i befälsinredningen har påbörjats och en av dem är klar. Mycket arbete återstår men det märks tydligt att det går framåt.
All barlast lyfts upp, rosthackas och målats och lagts tillbaka på plats igen efter det att att även utrymmena befriats från rost och målats. Ett tungt och smutsigt arbete.
Bryggan är till del återställd, målad, nakterhuset är putsat, skinande mässing på rattstativet, nylagd trädurk och lackade dörrar. Det återstår en del elinstallationer och att slutföra renoveringen av maskintelegrafen.

Kolboxarna har reducerats i omfång och de har inretts med brädskoning mot bordläggningen detta för att hindra kol att ligga an mot bordläggningsplåten.
Det stora arbetet under vår och sommar har varit att passa in de bägge eldrören och förbereda för svetsning av dessa. Varje eldrör var delat i tre delar på längden och varje del vägde 200 kg.

Dessa lyftes ut och in i pannan ett otal gånger för att förbereda fogarna. Det grannlaga arbetet leddes av Stefan Bergman från Bergmans mekaniska i Motala. Förberedelserna var klara i april, men på grund av pandemin dröjde svetsningen ända till vecka 27. Det var 30 meter svetsfogar som skulle svetsat sju gånger alltså sammanlagt över 200 meter. Två licenssvetsare från Westpipe AB utförde ett gediget arbete, som röntgades och godkändes av panninspektören.Det var en stor lättnad när detta arbete äntligen var klart efter otaliga inspektioner och fördröjningar.
Efter att eldrören var färdigställda har mycket arbete gått åt till att renovera ventiler, rensa och måla diverse utrymmen under vattenlinjen samt röja upp efter arbetet med eldrören.
Hösten inleddes med att installera alla tuber med början av stagtuberna som gängades in i panngavlarna. Detta visade sig vara inte alldeles enkelt, men nu sitter de där.
Sprängaren förbereddes för torrsättning i Beckholmsdockan vilket skedde vecka 39.

Hela undervattenskroppen rengjordes och målades. Innan målning mättes plåttjockleken på alla plåtar upp på nio punkter. Skrovet visade sig vara ovanligt väl bevarat och besöket av fartygsinspektören resulterade i ett godkännande och ett besked om att ingen ytterligare torrsättning var nödvändig inför kommande klassning.
Året avslutades med att fartyget täcktes in med sin vinterpresenning.
Man kan konstatera att det varit ett mycket aktivt år som inneburit stora steg närmare den dag då Sprängaren kan gå för egen maskin.