2014

Den verksamhet som skett har även i år har varit föga spektakulär. Åtgärdena har varit sådana att de inte syns utåt, men det går långsamt men oförtrutet framåt.

Fartygets vattentankar och vattenledningssytem håller på att renoveras och i akterinredningen står en avfuktare som förberedelse för att kunna återställa alla snickerier. Arbeten på att återskapa aktra inredningen har påbörjats.

Samtliga tuber i ångpannan har avlägsnats. Pannan har asbestsanerats och är nu helt ”avklädd” för att vi lättare skall kunna arbeta med den. En tillfällig genomgång har tagits upp mellan furirsmässen och utrymmet ovanför panntoppen ånyo för att underlätta pannrenoveringen. En certifierad besiktningsman har undersökt pannan. Han ansåg att vi kunde fortsätta med renoveringsarbetet.

Däcket ovanför kolboxarna har lyfts bort och de båda oljetankarna har lyfts iland. Ca 8 ton barlast har lastas ombord för att kompensera borttagandet av oljetankarna. Däcket är åter på plats och i huvudsak fastsvetsat igen.

Under EDIP visade ett antal besökare intresse för vår verksamhet och vi hoppas att detta resulterar i intresserade deltagare i arbetet när vårsolen gör det behagligt att vistas på fartyget.

Sprängaren har föreberetts för bogsering in till Beckholmen där hon under våren 2015 kommer att få nya tuber i pannan.  Av olika skäl har bogseringen gång på gång skjutits upp och vi räknar nu med att hon skall komma in till Stockholm under 1 kv. 2015.

Under året har delar av Sprängarens besättning gjort praktik på R/V Nordanö.