2015

2015 var ett händelserikt år för Sprängaren.
Sprängaren erhöll ett fartygsstöd om 150 000 SEK från SMM. Ett stöd som var till stor glädje och resulterade i att samtliga tuber och stegtuber kunde köpas in och förbehandlares ( bland annat glödgning och putsning av tubändarna) hos en specialverkstad i Motala. En stagtub har provmonterats med lyckat resultat. Ett pressverktyg för monterting av de fasta tuberna har införskaffats.
Verkstadsutrymmet i maskinrummet har iordningställts och kan nu åter fungera som det var tänkt.
Inför sommaren målades överbyggnad och däck enligt de anvisningar som togs fram i samarbete med Sjöhistoriska Museet.
En jolle har donerats till fartyget och iordningställts. Det är en av de första plastjollarna som flottan lät tillverka och av den modell som Sprängaren skall ha. Vi är väl medvetna om att det skall vara en träjolle, i avvaktan på att vi hittar en sådan fungerar den nuvarande bra. Dävertarna och vaggan (från Sveparen) har monterats och jollen ligger nu på rätt plats ombord.
En kopia av den gamla trämasten har tillverkares ochs monterats på fördäck. Dock saknas ännu lastbommen och handvinschen. Även flaggspel och gödstake har tillverkats och monterats.
Kontakt med SMM har tagits för att kunna få en 57mm kanon m/16 att placera på fundamentet på backen.
Under sommaren bogserade Nordanö in Sprängaren till Stockholm och Vasamuseets pir för att vi skulle kunna delta i friandes av St. Erik 100 år. Firandet ägde rum under tre helger varav Sprängaren deltog i under ång- och örlogshelgerna. Festdagar i strålande sol och med besöksrekord, ca 4 000 beskare under de två helgerna och intresset för Sprängaren var stort. Vi fick flera intressenter för vår verksamhet.
Efter festligheterna bogserade Nordanö Sprängaren till Beckholmen där hon nu ligger för fortsatt montering av tuber. Vi har ett gott samarbete personalen på Mariefred, Motala Express m fl fartyg.
Under förvintern restes ett tält, över maskinkappen från däckshuset till spelet, för att underlätta arbetet i maskin.