2017

Renoveringen av Sprängaren har fortsatt. Under de tre första kvartalen låg hon vid Beckholmen och därefter vid museifartygspiren intill Sankt Erik.

Då Inspecta kontrollerade eldrören visade det sig att de var i sådant skick att de måste genomgå en omfattande renovering, med ett ett icke garanterat godkänt resultat, eller bytas ut. Inspektionen visade också att ett 10tal nitar i pannbotten måste bytas ut samt att infästningen av bottenblåsventilen måste göras om.

 

Ca 1dm i varje gavel sparades för att slippa  göra nya infästningar.

 

Alla dessa problem måste åtgärdas innan den till våren 2017 planerade noteringen av panntuber kunde ske. Panntuberna är inköpta, preparerade och förrådslagda och klara för montering.

 

Efter moget övervägande beslöts att vi skulle byta ut de gamla eldrören och en omfattande och tidsödande process vidtog. Eldrören skars ner i 25 kg bitar och bars upp på däck.

Ett stort antal inspektioner och provtagningar skedde innan de nya eldrören kunde beställas. De är nu inköpta och väntar på att bli monterade. Dock återstår ytterligare några prov på materialet innan Inspekta kan godkänna den förslagna svetsprocessen. Vi hoppas att detta kan ske inom kort och att återuppbyggnads av pannan kan påbörjas tidigt våren 2018. Dessförinnan passade vi på att ha samkväm inne i pannan. Med största sannolikhet för första och sista gången.

Under året har renovering av hytterna i akta inredningen påbörjats. I båda hytterna om SB har all inredning tagits ut, all rost är borttagen och hytterna har målats i den ursprungliga färgen med oljefärger från vår sponsor Engwall och Classon. Inredningen har börjat att åter komma på plats. I huvudsak har originaldetaljerna använts, men viss ersättning har behövts då träet till del var kraftigt vattenskadat.

Under senhösten byggdes ett rejält vintertält över fartyget, från däckshuset till aktern.

En nytt lock till skorstenen har tillverkats av Hasse Austa och det ersätter nu den fladdrande presseningen som tidigare skulle hindra regnvatteninträngling i pannan.

I loggboken kan den intresserade följa arbetet ombord.