Vänföreningen

För att stödja renoveringen av Sprängaren har en vänförening bildats. Du är hjärtligt välkommen som medlem i föreningen. Du kan vara betalande medlem men kan också vara med i renoveringsarbetet. Alla är välkomna: det finns jobb för alla. Allt från enkla rengöringsarbeten till kvalificerade svetsarbeten och elinstallationer, folk som kan måla, snickra, slipa knacka rost, installera el, installera radioutrustning, genomföra tapisseriarbeten i hytterna och kanske ”bara” vara hantlangare.

För närvarande koncentrerar vi oss på att få i gång maskinen, men med fler deltagare kan vi fortsätta med återuppbyggnaden av hytter och inredningar. Vi ligger på museifartygs-piren intill Vasamuseet. Kontakta oss gärna för mer information.

Medlemmar i föreningen har företräde att få åka med när vi kommer igång samt kommer att få kontinuerlig information om hur arbetet fortskrider.

Alla är välkomna, unga, gamla, kvinnor och män.

Vänföreningen Vedettbåten Sprängaren

Medlemsavgift 250 SEK/år

bankkonto 81588 46879102

Bankgiro 5262-5902

Swisch 123 524 76 48

Glöm ej att ange namn, adress, tfn nummer och e postadress så att vi kan kontakta Dig

Skriv ett ebrev med namn , telefonnummer och postadress till vanner@hmssprangaren.se

VÄLKOMMEN