2013

Den verksamhet som skett under året har varit föga spektakulär. Åtgärdena har varit sådana att de inte syns utåt, men det går långsamt men oförtrutet framåt.

Vedettbåten Sveparen

Efter många sorger och bedrövelser har nu slutligen HMS Sveparen blivit skrotad. Det visar sig inte vara alldeles okomplicerat att göra sig av med ett så stort fartyg, men det faktum att hon numera finns i bogserbåtarnas himmel gör att alla engagerade sover gott om natten

Vedettbåten Sprängaren

Den elektriska automatstyrningen som installerades när hon var hamnbogserare i Varberg har avlägsnats. På däck har en kanonlavett svetsats fast för att så småningom kompletteras med en kanon 57mm/m16.

Fartygets vattentankar och vattenledningssytem håller på att renoveras och i akterinredningen står en avfuktare som förberedelse för att kunna återställa alla snickerier.

Samtliga tuber i ångpannan har avlägsnats. Ännu återstår en del tubändar att avlägsna inför installationen av nya tuber. Pannan håller på att förberedas för en förbesiktning.

Båtens oljetankar har tömts på tjockolja och denna har skickats till Stockholms Ånglokssällskap

Däcket ovanför kolboxarna har skurits upp för att kunna avlägsna oljetankarna.

Svepspelets ångmaskin har plockats isär och smorts upp och själva spelet har smorts upp så att det med lätthet går runt.

Kajen har rensats från allt material plockat från Sveparen och IBC-containers med slagvatten har avlägsnats.

Skräp och skrotcontainrar  har tömts och nya containrar har ställt på plats och är till förfogande för alla tillhörande Veteranflottiljen.

Under EDIP visade ett stort antal besökare intresse för vår verksamhet och vi hoppas att detta resulterar i intresserade deltagare i arbetet när vårsolen gör det behagligt att vistas på fartyget.

Under vinterhalvåret har delar av Sprängarens besättning gjort maskinrumspraktik på R/V Nordanö.