veckorna 12-14 2024

Kallt och otrivsamt, men arbetet flyter på ändå. Vi har bland annat haft besök av panninspektörer som glädjande nog inte fann något anmärkningsvärt med vår ångpanna, och en senare kontroll i egen regi av maskinens kondensor visade att vi heller inte hade några läckor i denna.
Arbetet i akterinredningen löper på och vi håller också på att städa upp fartyget inför Stockholms kulturnatt den 20/4 klockan 1800-2400. Det kommer tvivelsutan att bli en minnesvärd afton.