2012

Under året har det hänt en hel del.

Äntligen har vi blivit av med Sveparen som hängt över oss som ett damoklessvärd. Från början var avsikten att hon skulle hämtas ”den suttende mai”, men den skritaren backade ur is sista stund. Faktiskt på morgonen samma dag som bogseringen skulle ske.  Efter idogt sökande och med goda råd från Ralph på Nordanö fick vi kontakt med Wik Marina dit hon bogserades under hösten.

Skrotningen är ännu ej klar så det går fortfarande att se att det är resterna av Sveparen som ligger där. Under skrotningsarbetet bar det sig inte bättre än att den stora grävaren med klippaggregat krängde av ena bandet och kanade halvvägs ner i vattnet.

Före bortbogseringen kanibaliserades Sveparen på det mesta som kan vara matnyttigt för Sprängarens renovering. Självklart finns det alltid detaljer som ”man borde tagit” men det viktigaste finns i alla fall kvar hos oss. Tyvärr har vi ännu ej fått fram fler containrar, det är på gång, så det mesta ligger på pallar på kajen.

Sprängaren har i huvudsak fått den färgsättning hon skall ha och det ursprungliga igenkänningsnumret, 18, står åter på bogarna och namnet finns på akterstäven.  Den bogseranordning, som kom på plats under Klåbacktiden, har skurits bort och det gamla svepspelet med bogserkrok från Sveparen håller på att svetsas fast. Pannan har rengjorts och huvuddelen av tuberna är bortskurna. Ändarna sitter kvar i panngavlarna och kommer att avlägsnas under våren. Kondensorn har öppnats och rengöring har påbörjats. Turbinen för elgeneratorn, cirkulationspumpen för kondensorn huvudläns- och trimningspumpen samt matarvattenpumpen är demonterade och överlämnade för renovering av kunnigt folk.

Förliga inredningen har rensats och vi återställning till ursprungligt skick har påbörjats. Bryggan har tömts på otidsenliga detaljer och reparation av vattenläckor har påbörjats.  Maskinverkstaden har tömts och planering för att sätta den i stånd som maskinverkstad har satts igång. Alla de ca 100 NIFE ackumulatorerna har flyttats i land i en container. De har inte laddats eller använts under de senaste 25 30 åren men torts det slog det gnistor om kablarna när de kortslöts. Tala om gedigen kvalitet!

Tyvärr har vi ej kunnat fullfölja planerna på att göra i ordning cisternplan med mer grus och att flytta dit våra containrar men vi hoppas att det kan ske under 2013. Strävan är att tömma kajen och få snyggt och prydligt.

Vi hoppas att under 2013 få pannan inspekterad omisolerand och med nya tuber på plats så att vi kan provtrycka den under året.