2016

2016 ägnades helt åt renovering under däck för Sprängarens del.

Sprängaren erhöll ett fartygsstöd om 150 000 SEK från Riksantikvarieämbetet. Ett stöd som var till stor glädje men tyvärr ännu inte kunnat utnyttjas. Tanken var genomföra reparation av pannkroppen samt montera tuberna under hösten vintern. En noggrann panninspektion visade tyvärr att ytterligare stora reparationer krävs. Eldrören, inte att förväxla med de på artilleripjäser, har sådana rostskador att de måste bytas. Samtidigt som det sker kan tryckkärlet rengöras ordentligt och andra reparationer genomföras. Detta arbete startas redan i januari 2017.

Kontakt med SMM har tagits för att kunna få en 57mm kanon m/16 att placera på fundamentet på backen.

Sprängaren har under hela året legat i Stockholm på Beckholmen. Detta för att  få tillgång till den expertis som finns där.

I augusti bogserade Nordanö Sprängaren till och från Örlogsdagarna på Vasamuseets pir. Ett mycket uppskattat evenemang med många besökare på piren och ombord.

Under hösten har ett nytt 220 voltssystem, med skyddstransformatorer, installerats för att ge bl a ordentlig arbetsbelysning ombord.  En stor kompressor har införskaffats för att kunna driva luftdrivna verktyg.

Tre luftavfuktare och ett ”kokoverk” har installerats vilket gör att atmosfären ombord nu är behaglig och till och med varm i maskinrummet.

Uppfrächning av styrhytten har påbörjats bland annat har skotten målats och diverse utrustning satts på plats.

Hemsidan hmssprängaren.se har tagits i drift och utbyggnad pågår kontinuerligt.