Arbetsdag 28/4-17

Bo Andersson Vass och hans kollega Dan från Inspekta var i dag nere och mätte håligheter i pannmanteln. En del av dessa var tämligen djupa, men ingen ansågs omöjliga att lägga igen med en kontrollerad svetsprocedur. Panninspektören uttryckte som sin uppfattning att vi mycket troligt skulle kunna få pannan i skick utan att för den skull lämna några bindande försäkringar. Vi strävar vidare.