Arbetsdagar i augusti och september

Alla bilder ligger ner, och jag lyckas inte rätta till detta, men vi har förvisso jobbat stående.

Bengt och Lennart har svetsat durk i akterinredningen och i navigationshytten. Johan II och Håkan, Andreas (ny) och Karon har lyft oönskad barlast ut akterskarpen och kolboxarna, som Ola skaffat undan. Tomas snickrar vidare i kolboxarna. Aktre balasttank och akterskarpen målas, och de ballasttackor som vi har kvar rosthackas och målas av Bernte ( från Nordanö) och Johan II. Mats målar bland annat fördelningsrören i pannan. Mycket händer när många är aktiva. Där är ett liv och ett kiv.