Arbetsdagar i oktober november.

Nu har det lossat ordentligt med arbetet ombord. Fartyget är täckt med en vinterpresenning som håller ute det värsta regnet och den kommande snön. Akterskarpen är tömd på all barlast som nu rosthackas och målas samt läggs ner i den iordninggjorda aktre trimtanken.

Durken i radiohytten och på bryggan åtgärdas och lastrummen under Skansen skrapas och målas för att användas som batterirum.

Kolboxarna är målade och bordläggningen kläs med träpanel, samtidigt som boxarna minskas ner till lagom volym så att kolet kan rinna ut på elddurken utan omfattande lämpning.

Det stora arbetet är nu med montering av nya eldrör som utförs under ledning av Bergmans Mekaniska från Motala. Det är ett alldeles unikt arbete som få kan utföra, men det framskrider efter konstens alla regler. Det är nästan så att man misstänker övernaturlig inblandning. Det är oerhört spännande och roligt att följa detta trolleri på den mekaniska parnassen.