Arbetsdagar i december

Aktiviteten ombord har varit intensiv i december. I lastrummen under Skansen skrapas och målas det för att så småningom bli batteriutrymme. Samtidigt sker en genomgång av nermonterade ventiler

På bryggan lagas durken och skottet mellan radiohytten och själva bryggan

Fortsatt rosthackning och målning av barlast som skall lastas ner i den aktre trimtanken. Kolboxarna kläs med träpanel för att hindra kolet från attligga direkt an mot bordläggningen. Där ser numera ut som i en gillestuga eller bastu.

Det stora arbetet som pågår är installationen av eldrören vilket sker under ledningar av Bergmans mekaniska. Detta är ett grannlaga arbete, men det går obönhörligt framåt.

Nu är det juluppehåll fram till den 7e januari, men då brakar det igång igen på alla fronter.

En tapper skara bestående av Lennart, Bengt, Karon, Johan II, Anders, Ola, Håkan, Tomas, Nicklas, Thomas, Stefan, Bernte och Mats har under hösten regelbundet mött upp och arbetat i sitt anletes svett. Med så många aktiva händer det saker. Efter nyår stundar ljusare och varmare tider med sol och ljumma vindar. Då börjar livet att leka och det blir angenämt att vistas ombord. Dit längtar via alla och dit kommer vi förr än vi anar. Till dess tillönskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År.