Arbetsvecka 23&24-2020

Under dessa två veckor, gjordes bryggan fin med nya trädurkar, samt lackning av dörrar och fönster. Dessa är nu lackade 6 gånger, så nu återstår tre strykningar.
Ventilrenovering pågår, och eldrören är klara och väntar på att bli svetsade.
Kondensorns bägge gavlar är monterade, och propelleraxelns Cedervallsbox är nu kopplad till en oljebehållare i maskinkappen och axeltätningen Läcker inte längre vatten.
Pentryt är utstädat och sopor avlägsnade.