Arbetsvecka 31&32 2020

Dessa veckor har varit intensiva. Efter det att eldrören nu är färdiga börjar det betydelsefulla arbetet med att installera tuberna, men först måste sotskåpet rensas från diverse rost och andra otrevligheter. Utöver diverse annat arbete på övriga delar av fartyget har två stagtuber satts på plats. Inte alldeles enkelt. Gängorna måste rensas igen med hjälp av gängtappar och sedan inoljade dras på plats med hjälp av samma verktyg som bilmekaniker använder när man byter oljefilter. En man inne i pannan och två utanför. Vi räknar med att det skall gå fortare när tekniken sitter som den skall.
En banderoll på förkant av bryggan uppmanar förbipasserande passagerare på färjor och turistbåtar att betala årsavgift till Sprängarens vänförening. Detta har redan resulterat i nya medlemmar vilket gläder oss.