Arbetsvecka 42-2020

Väl tillbaka till kajen utanför Wasamuseet, var det tid att vintertäcka Sprängaren. En tapper skara trotsade den begynnande kylan och monterade ett fint skelett aluminiumbågar och svarta plaströr, som sedan täcktes med en rejäl presenning. Nu kan det regna och snöa utan att vi blir besvärade i vårt arbete. Detta skall nu närmast bestå i montering av tuberna i ångpannan. Det är ett arbete som kommer att ta sin tid, men när det är klart har vi ett tryckkärl, och det är stort.

Arbetsvecka 40 och 41

Tiden mellan den 22 september och 7 oktober har Sprängaren tillbringat i Bäckholmens torrdocka. Under denna tid har hon rengjorts i botten, alla bottenventiler har kontrollerats och alla bordläggningsplåtar till strax över vattenlinjen har tjockleksmätts på nio punkter. Fartygets kondition är god så när som på ett par punkter över vattenlinjen. Besök av fartygsinspektören var alltigenom positivt. Vi behöver således inte torrsätta henne igen inför en kommande klassning.
Alla bara fläckar är förseglade med tvåkomponentfärg och vattenlinjen och förseglade fläcken målade med tvåkomponent klisterfärg. Därefter är hela botten struken med kopparbaserad bottenfärg. Omningen är målad och i dag var det en nöjd besättning som dockade ut och blev bogserad tillbaka till kajen utanför Wasamuseet. Det kändes som att komma hem.