Arbetsveckor 42-47

En mycket aktiv period, som kröntes med att alla stagtuber och rökgastuber var på sina platser. Särskilt stagtuberna som skall gängas in i pannans gavlar har varit besvärliga, vilket innebar att vi fick ha två man inne i pannan med ett särskilt verktyg för att skydda rören när dessa drogs fast med stora rörtänger.
Nu skall vi börja att pressa tuberna, och när detta är gjort har vi ett tryckkärl. Det är stort.