Arbetsvecka 18-20 2021

Mycket aktivitet under denna perioden. Bortsett från arbeten i alla hörn, har fartyget blivit befriad från sin vintertäckning. Vi målar och röjer och till och med en sejour på Gålö har hunnits med där en hel del oanvändbart material har skrotats ut.
Pannan har fyllts med vatten och tuber som läcker har pressats täta. Vi börjar nu montera utrustning på sin framtida plats. Det är riktigt stimulerande att perioden av återställning nu på allvar är inledd.

Arbetsvecka 13-17 2021

Det har varit en ytterligt aktiv period med arbete i inredningen, elinstallationer och montering av ventiler och pressning av tuber. Pannan är nu kanske till 30 % fylld med vatten, och glädjande nog har alla nyinsatta nitar visat sig i stort sett täta. De få droppar som har kommit är inget att oroa sig över.
Det fortsatta arbetet är att komplettera pannan så att den kan fyllas upp helt. Det återstår en del arbeten, och tuberna inne i flamugnen skall plattas till innan pannfronter och eldrörens inredning kan installeras. Sedan återstår komplettering av sotskåpet, ventilmontering av matarvattenventiler, pådrag och säkerhetsventiler och sedan börjar provtryckningen att närma sig. Det blir en spännande vår och sommar.