Arbetsveckorna 31, 32 och 33

Veckorna 27-30 låg i stort sett arbetet nere på Sprängaren. Detta för att den hårt arbetande besättningen skulle få njuta av en välförtjänt vila. Nu är verksamheten åter i full gång, och mycket har redan hunnits med i arbetet på att få vårt vackra fartyg att gå för egen maskin. Det har arbetats i alla hörn med inredning, målning, snickeri och elinstallationer. Det kanske mest spektakulära är att ångpannan nu är försedd med alla ventiler och därefter fylld med vatten. En första provtryckning är genomförd, vilket resulterade i att ett antal tuber behöver pressas ytterligare. Detta är på inget vis förvånande, utan förväntat. Detta arbete ligger närmast, samtidigt som vi planerar för att installera hjälpmaskiner och kringutrustning. Närmast i tur står att iordningställa sotskåpet, samt när pannan är helt tät att montera eldbryggor, murverk, roster och pannfronter.
Sorg och vemod präglade vecka 33, då vår uppskattade vän och duktiga kollega i arbetet med Sprängaren Bengt Frisk hastigt ryktes bort. Vi får inte glädjas åt hans fina arbeten hans glada humör och sarkastiska humor. Bengt har frid där han är, men vi saknar honom och våra tankar går till hans närmaste.
Vi hedrade Bengts minne med att flagga på halv stång och med en tyst minut.