Arbetsveckorna 44 till 49

Mycket har hänt på dessa veckor, men kanske det viktiga är att inredningen i eldrören nu snart är färdiga. Det målas och fejas också i den förliga inredningen, och från bryggan kan man nu börja slå manöver på maskintelegrafen.
I maskinrummet pågår genomgång av ventiler, cirkulationspumpen till kondensorn är på plats, och huvudmaskinen håller långsamt på att rengöras.
Ambitionen är att så snart eldrören och sotskåp och rökupptag är klara, skall vi lasta in kol och så vackert börja fyra på. I juni vill vi vara i full gång och gå för egen maskin, och där är vi snart. Nu skall vi
unna oss ett kort jul och nyårsuppehåll, men sedan kör vi igång igen för fullt.
Till alla läsare av hemsidan tillönskar vi en God Jul och Ett Gott Nyrr År.