Bild från tiden det begav sig 1961-62

Denna bild har vi fått från vår man i Trelleborg, Bert Sandberg som var värnpliktig eldare ombord. Detta kan mycket väl vara när Sprängaren deltog i bärgningen av Regalskeppet Wasa. Det finns också en bild på kortspelande sjömän i skansen, men den vågar vi inte publicera, då de på skotten uppklistrade bilderna på mer eller mindre påklädda damer lätt kan väcka berättigat anstöt.

Arbetsveckorna 50-2021-03 2022

Året 2021 avslutades med en intensiv insats innan ett kort uppehåll för jul och nyårsfirandet förunnades den flitiga skaran av män som varit verksamma under året 2021.
Arbete pågår i alla utrymmen, men det kanske mest iögonfallande är verksamheten i och runt ångpannan. Vi är nu färdiga med installationerna i eldrören. Lite återstår med kantroster i SB eldrör, men dessa är på tillverkning hos trollkarlen i Motala. När dessa är levererade kan vi avsluta med murverket innanför eldluckorna och vid flamugnarna. Det som då återstår är att färdigställa rökupptaget, installera spjällen, som finns färdiga att montera, och sedan kan vi börja sticka fyr i pannan. En del armatur återstår att ansluta och pannan skall isoleras, men i stort börjar vi ana att det börjar brännas, om uttrycket tillåts.
När vi trycksätter olika system, kommer vi att upptäcka diverse åtgärder som måste till innan det blir tid att köra maskinen, men så här långt ser vi inga stora problem som inte ligger inom våra möjligheter att klara av, även om osvuret är bäst.
Det är en entusiastisk grupp av högst kompetenta människor som regelbundet möter upp och arbetar hårt för att vi skall få vårt vackra fartyg att gå för egen maskin. Att vi sedan har trevligt medan vi håller på gör inte saken sämre. Ytterligare par av händer behövs alltid, så om någon känner sig manad är han eller hon välkomna till Wasakajen tisdagar och/eller fredagar mellan 1000 och 1500. Det blir snart angenämt när dagarna blir ljusare och solen och värmen kommer.