Arbetsveckorna 3-6 2022

Mycket aktiva veckor där arbete har pågått i alla utrymmen ombord. Det mest dramatiska är dock det som pågår i fartygets ångpanna. Där är nu alla eldbryggor kantroster och roster installerade. Pannfronterna är kompletta och dragluckorna tillverkade och installerade. Pågående arbete är också färdigställandet av murverken både vid de inre eldbryggorna samt runt eldluckorna.
Samtidigt pågår arbete på huvudmaskinen samt i förliga och akterliga inredningen. Vad som nu återstår innan pannan kan börja påeldas är att komplettera rökupptaget och undre delen av skorstenen med spjäll.