Veckorna 31-39 2023

Det har varit en aktiv sommar, även om man inte kan tro det när man läser Sprängarens hemsida.
Fartyget har lämnat kajen för egen maskin under sammanlagt 14 tillfällen. Då har man genomfört entimmars resor i Vasas kölvatten. Dessa resor har varit för medlemmar i Sprängarens vänförening, och de blev en succe’ som resulterade i ett stort antal nya medlemmar.
Vi fick också värdefull erfarenhet, som kommer att tillämpas när vi nu söker passagerarfartygscertikat för att kunna medtaga 25 betalande passagerare. För den skull måste vi mönstra på en säkerhetsbesättning
på minst 5 man ( eller kvinnor ) Dessa skall ha adekvat utbildning och gällande sjukintyg, och de skall också utbildas i fartygets säkerhetsrutiner.
Nästa vecka får vi se om vi får nåd inför Trsprtstrlsn ( transportstyrlsens officiella förkortning ) argusögon. Vi håller tummarna efter att ha arbetat intensivt med en lång lista av krav som skall uppfyllas.