Veckorna 17-21 2024

Mycket har hänt på dessa veckor då vi förbereder oss inför sommarens seglation. Vi har kolat, monterat lastbommen, röjt i skansen och byssan, målat både invändigt och på babords utsida, samt också genomfört årsmöte och konstituerande sammanträden i både den ekonomiska föreningen Vedettbåten Sprängaren som i Sprängarens Vänförening. Vänföreningen har nu fått en ny mycket meriterad ordförande som heter Ingemar Wahlberg. Vi hälsar honom välkommen och hoppas att han skall trivas med att ta hand om alla som valt att stötta verksamheten på vårt vackra fartyg.