Vecka 2-5 2024

Det har varit mycket snö och kallt, så våra arbetsdagar har i stort sett inskränkt sig till att befria täckningen från vatten som frusit till is, samt diverse mindre arbeten.
Måndagen den 29/1 och tisdagen den 30/1 innebar två bemärkelsedagar i så måtto att ett framtida samarbete med sjövärnskåren inleddes. Sammanlagt infann sig under dessa två dagar 20 intresserade ungdomar som kommer att få genomgå utbildning på Sprängaren i hur man hanterar ett lite större fartyg utan moderna hjälpmedel som styrning med joystick och bogpropeller. Här gäller kättingstyrning och maskintelegraf.
Samtidigt passade vi på att fira den internationella James Wattdagen med traditionsenlig tårta med James porträtt