Arbetsdag 16/12-16

img_2520 img_2523 img_2529

I dag hade vi besök av Panninspektör Bo Andersson Vass från Inspekta. Han gick noggrant igenom pannan både invändigt och utvändigt, och resultatet var ganska tufft om än inte oväntat.
Ett stort område i pannans botten framme vid flammugnen var starkt anfrätt och måste troligtvis skäras ut och ersättas. Vissa frätskador i pannbotten kan antagligen svetsas.
Eldrören var starkt korroderade och en utredning måste göras om dessa delvis måste bytas ut eller om de kan lagas på plats.
Metoden att ersätta bortfrätta nitar med skruvar skall studeras närmare.
Prov på stålkvalité på mantel och eldrör skall plockas ut för analys
Efter beslut är taget om vad som skall göras skall metodplan, en s.k. VPS presenteras för Inspekta för godkännande.
Vi ser omfattande arbete framför oss, men situationen är inte desperat, och pannan är inte bortom hjälp. Vad vi behöver är mycket frivilligt arbete utöver den expertkunskap som vi måste köpa in för pengar som vi måste ordna på ena eller andra viset.
Vi bör ha ett planeringsmöte i Januari. Berörda personer kommer att kontaktas.
Nu firar vi Jul och Nyår i lugn och ro. Sprängaren är tät så att man kan damma kölsvinet och Nicklas torkare håller en fin atmosfär inombords. Vi har dock ett fel någonstans som ger kortslutning. Detta bör åtgärdas.
I nedgångskappen ovanpå nyckelskåpet står en blå anteckningsbok.(se bild) Från och med nu skall alla som utför arbete på Sprängaren anteckna datum, namn och åtgärd, så att vi vet vad som blivit åtgärdat och när.
Nu firar vi Jul och Nyår. Gå gärna ner och ta en kaffe på bryggan och njut av utsikten över Stockholms hamn ni som har slavat under året. Resan mot fulländningen behöver inte vara oangenäm.

Arbetsdag 15/12-16

img_2498

Var i dag nere och slipade mätpunkter i sotskåp, eldrör och flamugnar inför panninspektörens besök i morgon fredag den 16/12. Om allt fungerar skall också Tomas Bergman och Robert Carlsson stöta till så att vi kan få besked om vad som behöver göras och hur det skall gå till. Det blir en spännande dag.