Arbetsdag 15/12-16

img_2498

Var i dag nere och slipade mätpunkter i sotskåp, eldrör och flamugnar inför panninspektörens besök i morgon fredag den 16/12. Om allt fungerar skall också Tomas Bergman och Robert Carlsson stöta till så att vi kan få besked om vad som behöver göras och hur det skall gå till. Det blir en spännande dag.