Arbetsdag 20/1-17

I dag skulle vi fortsätta att mäta på eldrören, men det förefaller alltmer orealistiskt att vi skall kunna få dessa i hanterbart skick. Det troliga är nog att vi måste byta ut dessa mot nya sådana. Thomas Bergman återkommer med en kostnadsuppskattning, och till dess ligger vi lågt med mätningarna.
Under tiden tittar vi på att avlägsna isoleringen på pannans mantel. Under pannan konstaterades att det är mycket skit som måste avlägsnas. Allt i sinom tid.

Arbetsdag 19/1-2017

I dag slipade Ola och Mats mätpunkter i eldrören, samt började att mäta godstjockleken. Svårt att veta om resultaten stämmer. Vi mäter vidare i morgon

Arbetsdag 14/1-17

I dag var Thomas Bergman och hans son Stefan nere och kröp igenom pannan för att konstatera om den var reparerbar. Följande var deras preliminära slutsats:

  1. Pannan måste mätas med ultraljudsmätare, så att inte stora ytor måste ersättas. Ola och Mats gör detta
  2. Pannan måste rengöras från rost och pannsten. Metod och åtgärd skall bestämmas. Utvändig kvarvarande isolering måste avlägsnas
  3. Det kan vara möjligt att nita defekta nitar utan att torrsätta fartyget.
  4. Thomas måste fundera vidare på om det är möjligt att rädda befintliga eldrör
  5. IMG_2672.
  6. Lennart och Bengt körde igång Coco-verket, så nu kan vi få det varmt och skönt i pannrummet.