Arbetsdag 20/1-17

I dag skulle vi fortsätta att mäta på eldrören, men det förefaller alltmer orealistiskt att vi skall kunna få dessa i hanterbart skick. Det troliga är nog att vi måste byta ut dessa mot nya sådana. Thomas Bergman återkommer med en kostnadsuppskattning, och till dess ligger vi lågt med mätningarna.
Under tiden tittar vi på att avlägsna isoleringen på pannans mantel. Under pannan konstaterades att det är mycket skit som måste avlägsnas. Allt i sinom tid.