Arbetsdagar 10,11,12/7-17

Bert Sandberg har rensat gängor med befintligt verktyg så långt möjligt. Fortsatt rensning förutsätter nya gängtappar med större kona ( förtappar). Sådana är beställda från Trollkarlen i Motala. Rensning av kondensorns tuber har också påbörjats. Samtidigt har Mats börjat slipa ner såriga ytor på panngavlarna.
Diskussioner med Panninspektören pågår huruvida uttagna materialprover är tillräckliga och vilka beräkningsmetoder som skall användas och i så fall vilket det tillåtna trycket i pannan kommer att bli. Denna diskussion väntas att fortgå ännu en tid.
Skall vi få Sprängaren att gå för egen maskin 2018 måste aktivitetsgraden öka. Vi behöver också rekrytera fler frivilliga krafter att hjälpa till med det arbetet.