17/6 2018 Besök av familjen Sjögren

I dag fick Sprängaren celebert besök av familjen Sjögren, som tidigare ägde fartyget, men som generöst donerade det till dess nuvarande ägare. Sture Sjögren står numera på bryggan på Sveparen som bogserar för fullt i bogserbåtarnas himmel, men familjens grand old lady Britt var med tillsammans med barn och barnbarn. Det var många minnen som dryftades i den härliga solen och friska vinden.