Arbetsdagar under veckorna 8 och 9 2019

Två mycket aktiva veckor där Lennart och Bengt svetsade i akterinredningen, Håkan och Mats plockade väck isolering från pannans sida och Stefan bråkade med trilskandes pinnbult i flänsen för bottenutblåsningen, samt åtgärdade manhålet i pannbotten. Det går långsamt men obönhörligt framåt.