Arbetsvecka 8 2020

Som vanligt flammade flitens låga på fartyget även denna vecka. Arbete med barlast, ventiler, durkar och maskintelegraf, kompletterades med fortsatt fogberedning av eldrörsdelarna. Dessa kommer att vara klara till den 15 april, då svetsningen är planerad att börja.

Arbetsvecka 7 2020

Denna veck innebar arbete med maskintelegrafen, durken i styrhytten, styrningen, ventilrenovering på vätskeståndsrör, men framförallt fogberedning på eldrörsdelar. Första delen är klar och det går framåt bra. Licenssvetsare kommer 15 april, och då skall alla eldrörsdelar sitta på plats. Mycket arbete återstår, men det är gott hopp om att bli klara i tid.

Arbetsvecka 6 2020

En mycket aktiv vecka, som började på tisdagen med åtta entusiaster som höll sig varma med arbete på bryggan, i maskinrummet och med demontering av vätskeståndsrör på akterdäck.

Veckan kröntes med ett besök av panninspektörer som granskade vad som hittills utförts på eldrören. Vad de såg utföll till belåtenhet, så de rådde oss att fortsätta på den inslagna vägen, och kontakta dem när eldrören var på plats svetsade och klara, för att komma och röntga skarvar. Grönt ljus således.