Arbetsvecka 8 2020

Som vanligt flammade flitens låga på fartyget även denna vecka. Arbete med barlast, ventiler, durkar och maskintelegraf, kompletterades med fortsatt fogberedning av eldrörsdelarna. Dessa kommer att vara klara till den 15 april, då svetsningen är planerad att börja.