Arbetsvecka 21&22-2020

Dessa två veckor innebar att allt förberedande arbete inför eldrörens svetsning avslutades. Samtidigt snyggades bryggan till ytterligare. Dörrarna till styrhuset är oljade och lackade 4 gånger. Det återstår 5 lackningar. Maskinrummet har börjat tömmas på diverse material inte längre nödvändigt att ha där.
Propellerhylsan är fylld med olja och båten läcker inte, utan i kölsvinet är det torrt så att det dammar. Där skall nu skrapas och målas. Arbetet löper på under stor entusiasm. Det är fina dagar på Wasakajen