Arbetsvecka 30 2020

Arbetsveckan inleddes med diverse arbete med uppstädning och också elinstallationer. Det blev också en del planerande inför det arbete som närmast står för dörren, nämligen isättning av tuberna. En del förberedelser måste till, men ganska snart kan det sättas igång. Nu går det framåt med expressfart.

Arbetsvecka 28 & 29 2020

Denna vecka kröntes med en exempellös framgång. I två veckor har de bägge licenssvetsarna Sandu och Baeiu från West-Pipe i Lysekil kravlat runt i och utanför pannan och slipat och svetsat outtröttligt från bittida till sent. Tisdagen den 14/7 var det röntgen av de svåraste ställena, och därefter på fredag den 17/7 röntgen efter avslutat arbete. Två mindre lagningar krävdes vilket med tanke på arbetets svårighetsgrad är att förvänta, och när dessa hade kontrollerats med ytterligare röntgen kunde de bägge herrarna packa ihop och åka hem efter väl förrättat värv. Det bör i sammanhanget påpekas att orsaken till framgången i högsta grad beror på att Stefan Bergman från Bergmans Mekaniska Verkstad i Motala tillsammans med medlemmar från Sprängarens entusiastiska och kunniga arbetsstyrka genom ett rejält förberedande arbete med installation och fogberedning av eldrörens sex delar möjliggjort framgången.
Vi har nu en ångpanna, som skall förses med rökgastuber, men det är ett arbete som vi i stort sett kan utföra med eget folk. När det är klart har vi ett tryckkärl, och det är ett stort steg mot en fungerande panna.

Arbetsvecka 26 & 27 2020

Två mycket aktiva veckor som innebar intensivt arbete inför uppstarten av West-Pipes arbete med att svetsa de bägge eldrören. Detta arbete pågår ny med stor framgång med hjälp av två mycket skickliga licenssvetsare som arbetar från 0700-1900 utom på lördag då de slutar 1400 för en kort veckovila.
Perioden slutade med att Sprängaren hissade flaggan på halv stång för att hedra Britt-Marie Sjögren som var en av donatorerna av fartyget till oss.Hon begravdes fredagen den 3 Juli. Vi behåller henne i tacksamt minne.