Arbetsvecka 28 & 29 2020

Denna vecka kröntes med en exempellös framgång. I två veckor har de bägge licenssvetsarna Sandu och Baeiu från West-Pipe i Lysekil kravlat runt i och utanför pannan och slipat och svetsat outtröttligt från bittida till sent. Tisdagen den 14/7 var det röntgen av de svåraste ställena, och därefter på fredag den 17/7 röntgen efter avslutat arbete. Två mindre lagningar krävdes vilket med tanke på arbetets svårighetsgrad är att förvänta, och när dessa hade kontrollerats med ytterligare röntgen kunde de bägge herrarna packa ihop och åka hem efter väl förrättat värv. Det bör i sammanhanget påpekas att orsaken till framgången i högsta grad beror på att Stefan Bergman från Bergmans Mekaniska Verkstad i Motala tillsammans med medlemmar från Sprängarens entusiastiska och kunniga arbetsstyrka genom ett rejält förberedande arbete med installation och fogberedning av eldrörens sex delar möjliggjort framgången.
Vi har nu en ångpanna, som skall förses med rökgastuber, men det är ett arbete som vi i stort sett kan utföra med eget folk. När det är klart har vi ett tryckkärl, och det är ett stort steg mot en fungerande panna.