Arbetsvecka 6 och 7

Dessa veckor har dominerats av pressning av tuber. Det har gått så bra att det återstår bara 24 rökgastuber i styrbords sotskåp, sedan är alla dessa pressade. Återstår 20 stagtuber som först skall förses med muttrar ( ännu inte tillverkade) och sedan är alla tubernas på plats. Dessa skall täthetsprovas och det sker med att man stänger igen pannan och fyller den med vatten. Några tuber kommer då antagligen att läcka och måste efterpressas, men det är normalt.
Samtidigt tillverkas eldrörsinredning och pannfronter i Motala, och aktiviteter pågår också i akterinredningen. Det blir också längre dagar och kyla och snö viker undan och försvinner. Vi går mot en fin tid både med året och med vårt fartyg.
Bilden visar kollegan Benis från storasyster Sankt Erik, som inte kunde avhålla sig från att pressa några tuber. Vad gör man inte för sitt höga nöjes skull.

Arbetsvecka 5 2021

Kyla och snö har inte hindrat arbetet varken i maskinrummet eller övriga utrymmen.
Ett batteridrivet verktyg för att pressa rökgastuberna visade sig fungera utmärkt och detta arbete pågår med stor intensitet.
Bergmans mekaniska gjorde ett besök under veckan och mallade in trämallar för inredningen i eldrören samt för pannfronterna. Nu händer det saker och det stundar ljusare och kanske också varmare tider.