Arbetsvecka 5 2021

Kyla och snö har inte hindrat arbetet varken i maskinrummet eller övriga utrymmen.
Ett batteridrivet verktyg för att pressa rökgastuberna visade sig fungera utmärkt och detta arbete pågår med stor intensitet.
Bergmans mekaniska gjorde ett besök under veckan och mallade in trämallar för inredningen i eldrören samt för pannfronterna. Nu händer det saker och det stundar ljusare och kanske också varmare tider.