Arbetsveckorna 34 och 35

Nu är det full aktivitet och det händer positiva saker hela tiden. Det kanske mest iögonfallande är att vi håller på att provtrycka pannan med vatten så att vi kan pressa de tuber som fortfarande läcker. Det
är dock inga stora läckage.
Samtidigt pågår arbete på bryggan, där en ventil med trasigt glas har demonterats och glaset blivit utbytt. Det kan ses som en liten åtgärd, men samtidigt lär vi oss hur ett sådant byte skall gå till.
Vi håller också på att rengöra huvudmaskinen, som långsamt börjar att framträda i all sin glans. När vi är färdiga med den skall mässing och koppar skina, och stålet vara blankt och fint. Det kommer att ta tid, men trägen vinner.
Elinstallationen rullar på. Det är en grannlaga uppgift att byta ut all gammal och direkt farlig befintlig kabel mot ny funktionell sådan, med bibehållen autenticitet. Ingen tvekan om att detta sker med stor respekt för att fartyget skall se trovärdigt ut.
Nästa uppgift är att färdigställa sotskåpet samt att installera inredningen i eldrören.