Arbetsvecka 11 2022

Hela tre dagars arbete blev det denna vecka, vara en dag inbegrep ett kort besök på Gålö. Där hittade vi ett par luckor som skall användas för en framtida utrymningsväg ur maskinrummet, ett par oljelådor för turbinen till generatorn, samt för cirkulationspumpen till kondensorn. Dessutom tog vi med sidolanternor, topplanterna, akterlanterna och en ankarlanterna. Fantastiska pjäser i koppar och mässing, som kommer att pryda sina platser när de blivit satta i stånd.
Arbetet med sotskåpet, i akterinredningen och på bryggan pågår med stor fermitet. Det går framåt, och även om tidplanen är optimistisk, så tyder ännu så länge inget på att vi inte kan hålla den.

Arbetsvecka 10 2022

En som vanligt aktiv vecka, där arbetet i sotskåpet och rökupptaget resulterade i att de ståtliga spjällen sattes på plats. Bilden visar läget på det öppna spjället.
Också på bryggan kom ett fint litet navigationsbord på plats.
Det går framåt, men dagarna rinner undan så vi får inte vila på hanen om vi skall hinna få henne under ånga inför sommaren.

Arbetsveckorna 7-9 2022

Mycket händer nu och det blir också varmare och ljusare. Inredning i eldrören och pannfronterna är färdiga, och nu arbetas det för fullt i rökupptaget. Detta beräknas vara färdigt inom någon eller några veckor. Till dess skall vi ha bytt vatten i pannan och slamsugit den, och sedan kan vi beställa kol och börja fyra på så smått. När vi tar upp trycket kommer vi att upptäcka diverse mindre komplikationer, men inga som vi befara är av allvarligare natur. Vi kommer också att få hjälp med rörarbeten och rengöring av huvudmaskinen börjar nu visa resultat. Just nu är det extra roligt att se hur allt börjar falla på plats. Mycket återstår ännu, men det är inget som inte den dedikerade gruppen av entusiaster kan tänkas klara av.