Arbetsvecka 11 2022

Hela tre dagars arbete blev det denna vecka, vara en dag inbegrep ett kort besök på Gålö. Där hittade vi ett par luckor som skall användas för en framtida utrymningsväg ur maskinrummet, ett par oljelådor för turbinen till generatorn, samt för cirkulationspumpen till kondensorn. Dessutom tog vi med sidolanternor, topplanterna, akterlanterna och en ankarlanterna. Fantastiska pjäser i koppar och mässing, som kommer att pryda sina platser när de blivit satta i stånd.
Arbetet med sotskåpet, i akterinredningen och på bryggan pågår med stor fermitet. Det går framåt, och även om tidplanen är optimistisk, så tyder ännu så länge inget på att vi inte kan hålla den.