Arbetsveckorna 22-25 2022

Intensiva veckor som bland annat innehöll Svenska flottans 500 års jubileum. Det blev en enastående succe Oerhört många människor besökte Vasakajen och på Sprängare myllrade det med intresserade besökare. Oerhört roligt att få visa vårt fina fartyg för en så stor publik.
Efter det har vi kört igång huvudmaskinen med cirkulationspump, haft besök av Transportstyrelsen samt genomfört krängningsprov. Inget talar för att vi inte skall kunna kasta loss och gå för egen maskin i sommar. Detta är stort.

Arbetsveckorna 19-21 2022

Nu börjar det närma sig örlogsdagarna då Svenska flottan skall fira sitt 500-årsjubileum. Sprängaren har varit ett örlogsfartyg fortfarande flytande i drygt 20 % av den tiden. Ganska fantastiskt när man tänker på det.
Vi arbetar intensivt i alla upptänkliga hörn och det senaste är att vi fått igång cirkulationspumpen till kondensorn. Stor sak i detta.

Arbetsveckorna 17-18 2022

Mycket aktiva veckor där vi bland mycket annat arbete också fick målat däcket rött med en sandblandad färg för att minska halkrisken. Arbete med rörinstallationer i maskinrummet och renovering i akterinredningen är pågående, och vi hoppas kunna provköra maskinen inom en snar framtid. Mycket återstår ännu, men det åstadkoms storverk varje arbetsdag.

Arbetsveckorna 12-16 2022

Detta har varit intensiva veckor där vi kolat, och monterat utrustning så att vi skulle kunna sticka fyr i pannan inför den kommande kulturnatten lördagen den 23/4 mellan klockan 1800 och 2400.
Detta lyckades vi med och inte nog med det, vi kunde få tillräckligt tryck i pannan så att vi kunde hälsa besökarna med hesa vrål från vår magnifika ångvissla.
Vi har beräknat antal besökare till 450 personer, och det får man vara mycket nöjd med. Vem hade i sin vildaste fantasi kunnat ana detta?
Nu strävar vi på för att kunna starta upp huvudmaskinen så snart som möjligt. Det är nästa stora utmaning.

Arbetsvecka 11 2022

Hela tre dagars arbete blev det denna vecka, vara en dag inbegrep ett kort besök på Gålö. Där hittade vi ett par luckor som skall användas för en framtida utrymningsväg ur maskinrummet, ett par oljelådor för turbinen till generatorn, samt för cirkulationspumpen till kondensorn. Dessutom tog vi med sidolanternor, topplanterna, akterlanterna och en ankarlanterna. Fantastiska pjäser i koppar och mässing, som kommer att pryda sina platser när de blivit satta i stånd.
Arbetet med sotskåpet, i akterinredningen och på bryggan pågår med stor fermitet. Det går framåt, och även om tidplanen är optimistisk, så tyder ännu så länge inget på att vi inte kan hålla den.

Arbetsvecka 10 2022

En som vanligt aktiv vecka, där arbetet i sotskåpet och rökupptaget resulterade i att de ståtliga spjällen sattes på plats. Bilden visar läget på det öppna spjället.
Också på bryggan kom ett fint litet navigationsbord på plats.
Det går framåt, men dagarna rinner undan så vi får inte vila på hanen om vi skall hinna få henne under ånga inför sommaren.

Arbetsveckorna 7-9 2022

Mycket händer nu och det blir också varmare och ljusare. Inredning i eldrören och pannfronterna är färdiga, och nu arbetas det för fullt i rökupptaget. Detta beräknas vara färdigt inom någon eller några veckor. Till dess skall vi ha bytt vatten i pannan och slamsugit den, och sedan kan vi beställa kol och börja fyra på så smått. När vi tar upp trycket kommer vi att upptäcka diverse mindre komplikationer, men inga som vi befara är av allvarligare natur. Vi kommer också att få hjälp med rörarbeten och rengöring av huvudmaskinen börjar nu visa resultat. Just nu är det extra roligt att se hur allt börjar falla på plats. Mycket återstår ännu, men det är inget som inte den dedikerade gruppen av entusiaster kan tänkas klara av.

Arbetsveckorna 3-6 2022

Mycket aktiva veckor där arbete har pågått i alla utrymmen ombord. Det mest dramatiska är dock det som pågår i fartygets ångpanna. Där är nu alla eldbryggor kantroster och roster installerade. Pannfronterna är kompletta och dragluckorna tillverkade och installerade. Pågående arbete är också färdigställandet av murverken både vid de inre eldbryggorna samt runt eldluckorna.
Samtidigt pågår arbete på huvudmaskinen samt i förliga och akterliga inredningen. Vad som nu återstår innan pannan kan börja påeldas är att komplettera rökupptaget och undre delen av skorstenen med spjäll.

Bild från tiden det begav sig 1961-62

Denna bild har vi fått från vår man i Trelleborg, Bert Sandberg som var värnpliktig eldare ombord. Detta kan mycket väl vara när Sprängaren deltog i bärgningen av Regalskeppet Wasa. Det finns också en bild på kortspelande sjömän i skansen, men den vågar vi inte publicera, då de på skotten uppklistrade bilderna på mer eller mindre påklädda damer lätt kan väcka berättigat anstöt.

Arbetsveckorna 50-2021-03 2022

Året 2021 avslutades med en intensiv insats innan ett kort uppehåll för jul och nyårsfirandet förunnades den flitiga skaran av män som varit verksamma under året 2021.
Arbete pågår i alla utrymmen, men det kanske mest iögonfallande är verksamheten i och runt ångpannan. Vi är nu färdiga med installationerna i eldrören. Lite återstår med kantroster i SB eldrör, men dessa är på tillverkning hos trollkarlen i Motala. När dessa är levererade kan vi avsluta med murverket innanför eldluckorna och vid flamugnarna. Det som då återstår är att färdigställa rökupptaget, installera spjällen, som finns färdiga att montera, och sedan kan vi börja sticka fyr i pannan. En del armatur återstår att ansluta och pannan skall isoleras, men i stort börjar vi ana att det börjar brännas, om uttrycket tillåts.
När vi trycksätter olika system, kommer vi att upptäcka diverse åtgärder som måste till innan det blir tid att köra maskinen, men så här långt ser vi inga stora problem som inte ligger inom våra möjligheter att klara av, även om osvuret är bäst.
Det är en entusiastisk grupp av högst kompetenta människor som regelbundet möter upp och arbetar hårt för att vi skall få vårt vackra fartyg att gå för egen maskin. Att vi sedan har trevligt medan vi håller på gör inte saken sämre. Ytterligare par av händer behövs alltid, så om någon känner sig manad är han eller hon välkomna till Wasakajen tisdagar och/eller fredagar mellan 1000 och 1500. Det blir snart angenämt när dagarna blir ljusare och solen och värmen kommer.