Bild från tiden det begav sig 1961-62

Denna bild har vi fått från vår man i Trelleborg, Bert Sandberg som var värnpliktig eldare ombord. Detta kan mycket väl vara när Sprängaren deltog i bärgningen av Regalskeppet Wasa. Det finns också en bild på kortspelande sjömän i skansen, men den vågar vi inte publicera, då de på skotten uppklistrade bilderna på mer eller mindre påklädda damer lätt kan väcka berättigat anstöt.

Arbetsveckorna 50-2021-03 2022

Året 2021 avslutades med en intensiv insats innan ett kort uppehåll för jul och nyårsfirandet förunnades den flitiga skaran av män som varit verksamma under året 2021.
Arbete pågår i alla utrymmen, men det kanske mest iögonfallande är verksamheten i och runt ångpannan. Vi är nu färdiga med installationerna i eldrören. Lite återstår med kantroster i SB eldrör, men dessa är på tillverkning hos trollkarlen i Motala. När dessa är levererade kan vi avsluta med murverket innanför eldluckorna och vid flamugnarna. Det som då återstår är att färdigställa rökupptaget, installera spjällen, som finns färdiga att montera, och sedan kan vi börja sticka fyr i pannan. En del armatur återstår att ansluta och pannan skall isoleras, men i stort börjar vi ana att det börjar brännas, om uttrycket tillåts.
När vi trycksätter olika system, kommer vi att upptäcka diverse åtgärder som måste till innan det blir tid att köra maskinen, men så här långt ser vi inga stora problem som inte ligger inom våra möjligheter att klara av, även om osvuret är bäst.
Det är en entusiastisk grupp av högst kompetenta människor som regelbundet möter upp och arbetar hårt för att vi skall få vårt vackra fartyg att gå för egen maskin. Att vi sedan har trevligt medan vi håller på gör inte saken sämre. Ytterligare par av händer behövs alltid, så om någon känner sig manad är han eller hon välkomna till Wasakajen tisdagar och/eller fredagar mellan 1000 och 1500. Det blir snart angenämt när dagarna blir ljusare och solen och värmen kommer.

Arbetsveckorna 44 till 49

Mycket har hänt på dessa veckor, men kanske det viktiga är att inredningen i eldrören nu snart är färdiga. Det målas och fejas också i den förliga inredningen, och från bryggan kan man nu börja slå manöver på maskintelegrafen.
I maskinrummet pågår genomgång av ventiler, cirkulationspumpen till kondensorn är på plats, och huvudmaskinen håller långsamt på att rengöras.
Ambitionen är att så snart eldrören och sotskåp och rökupptag är klara, skall vi lasta in kol och så vackert börja fyra på. I juni vill vi vara i full gång och gå för egen maskin, och där är vi snart. Nu skall vi
unna oss ett kort jul och nyårsuppehåll, men sedan kör vi igång igen för fullt.
Till alla läsare av hemsidan tillönskar vi en God Jul och Ett Gott Nyrr År.

Abetsvecka 40-43

Tiden har rusat iväg, men det har också hänt en hel del på Sprängaren.
Inredningen i eldrören kommer långsamt men säkert på plats. Huvudmaskinen rengörs, och ventiler demonteras och renoveras i stadig takt. Maskintelegrafen håller på att iordningställas, men ännu så länge vet man inte riktigt om det önskas fram eller back. Detta kommer att få sin lösning under sakkunnig vård.
Den vackert renoverade cirkulationspumpen till kondensorn har lyfts ner på elddurken, och dess slutliga position håller på att färdigställas innan den lyfts på plats.
Slutligen avslutades vecka 43 med att vårt fartyg täcktes inför den kommande vintern. Nu har vi ett väder och vindskyddat akterdäck, där vi kan hålla till med diverse utomhusarbete utan att störas av besvärande blåst. Kylan kan vi klara med att pälsa på oss.

Arbetsvecka 38 och 39

Mycket aktiva veckor där arbete i sotskåpet pågår kontinuerligt med herrarna Fredrik och Andreas Austa, som gör en gedigen insats. Samtidigt utförs nästan i tysthet men inte desto mindre flitigt arbete med de balansdrivna pumparna, rengöring av maskinen, polering av mässing och koppar, komplettering uppe på bryggan, samt inte minst arbete med maskintelegrafen.
Veckans kanske mest spektakulära leverans var det dubbla spjället som skall monteras in i skorstenen. Ett magnifikt arbete av Lennart Segerström som på bilden står vid sidan av sin skapelse. Det är inte vem som helst som gör något liknande.

Arbetsvecka 36 och 37

Dessa veckor har vi varit aktiva med bland mycket annat också baxa in de bägge inre eldbryggorna i eldrören. Det var inte alldeles lätt, då dessa var tunga som olyckor, men med lite lämpor gick det. Vi lyckades också placera styrbords pannfront i sitt läge, och nu börjar det likna något. De närmaste veckorna skall vi fixera dessa med fästjärn och bultförband, och sedan är det dax att placera bärjärn och börja lägga in roster. Sotskåpets montering pågår och när detta är renoverat och på plats kan vi börja montera vätskeståndsrör och annan armatur. Det går framåt, om inte med stormsteg, så ändå lugnt och stadigt.

Arbetsveckorna 34 och 35

Nu är det full aktivitet och det händer positiva saker hela tiden. Det kanske mest iögonfallande är att vi håller på att provtrycka pannan med vatten så att vi kan pressa de tuber som fortfarande läcker. Det
är dock inga stora läckage.
Samtidigt pågår arbete på bryggan, där en ventil med trasigt glas har demonterats och glaset blivit utbytt. Det kan ses som en liten åtgärd, men samtidigt lär vi oss hur ett sådant byte skall gå till.
Vi håller också på att rengöra huvudmaskinen, som långsamt börjar att framträda i all sin glans. När vi är färdiga med den skall mässing och koppar skina, och stålet vara blankt och fint. Det kommer att ta tid, men trägen vinner.
Elinstallationen rullar på. Det är en grannlaga uppgift att byta ut all gammal och direkt farlig befintlig kabel mot ny funktionell sådan, med bibehållen autenticitet. Ingen tvekan om att detta sker med stor respekt för att fartyget skall se trovärdigt ut.
Nästa uppgift är att färdigställa sotskåpet samt att installera inredningen i eldrören.

Arbetsveckorna 31, 32 och 33

Veckorna 27-30 låg i stort sett arbetet nere på Sprängaren. Detta för att den hårt arbetande besättningen skulle få njuta av en välförtjänt vila. Nu är verksamheten åter i full gång, och mycket har redan hunnits med i arbetet på att få vårt vackra fartyg att gå för egen maskin. Det har arbetats i alla hörn med inredning, målning, snickeri och elinstallationer. Det kanske mest spektakulära är att ångpannan nu är försedd med alla ventiler och därefter fylld med vatten. En första provtryckning är genomförd, vilket resulterade i att ett antal tuber behöver pressas ytterligare. Detta är på inget vis förvånande, utan förväntat. Detta arbete ligger närmast, samtidigt som vi planerar för att installera hjälpmaskiner och kringutrustning. Närmast i tur står att iordningställa sotskåpet, samt när pannan är helt tät att montera eldbryggor, murverk, roster och pannfronter.
Sorg och vemod präglade vecka 33, då vår uppskattade vän och duktiga kollega i arbetet med Sprängaren Bengt Frisk hastigt ryktes bort. Vi får inte glädjas åt hans fina arbeten hans glada humör och sarkastiska humor. Bengt har frid där han är, men vi saknar honom och våra tankar går till hans närmaste.
Vi hedrade Bengts minne med att flagga på halv stång och med en tyst minut.

Arbetsveckorna 23-25 2021

Mycket aktiva veckor, då vi målat och fejat, satt babords ventilator på plats, men framförallt monterat säkerhetsventilerna, stora ångpådragsventilen samt ytterligare ventiler två för vätskeståndsrören. Nu återstår två matarvattensventiler med backventiler, samt att stänga pannans övre manlucka, och sedan har vi ett tryckkärl som vi kan vi kan provtrycka. Det går frammåt långsamt men säkert.

Arbetsvecka 21 och 22 2021

Full fart i strålande sol dessa veckor. Elrummet är försedd med rack för batterier. Elskåp monterade och skottet mot byssan isolerad och klädd med plåt.
BB ventilator monterad men läcker fortfarande vatten varför den skall åtgärdas igen.
All utrustning som skall monteras i eldrören samt pannfronterna är hämtade i Motala och ombordtagna. Återstår att få ner de tyngsta delarna i maskinrummet.
De nytillverkade rosterna har levererats och ligger likaledes ombord.
Det händer mycket nu.