Arbetsdag 6/4-16

IMG_1878IMG_1877

IMG_1874

I dag verkade Benis, Ola och Mats på Sprängaren, och lyckades med konststycket att skilja sotskåpet från panngaveln. Ett genombrott, som leder oss ett stort stycke närmare ett besök av panninspektören. Nu känns det som att vi är på väg. Samtidigt har min vän Göran Storm i Göteborg skickat mig boken “Undervisning för Manskapet i Flottan Pannor och Maskiner” från 1922. En veritabel guldgruva, som bland annat innehåller beskrivning och sprängskiss på den ursprungliga Howden-pannan på Sprängaren, utbytt på 30-talet till den nuvarande skotska pannan. Nattlektyr för de frälsta.
Av sprängskissen på pannan framgår att sotskåpet är original från 1917. Det är bara själva pannan som byttes ut på 30-talet.