Arbetsdag 19/4-16

I dag kopplade jag in en lysrörsamatur ovanpå panntoppen. Nu ser man att där behöver åtgärdas. Som Ola uttryckte det “Ännu ett ställe där vi kan smutsa ner oss. Vi behöver rensa från rost och förbereda målning av pannan med silverfärg efter det att pannispektören nagelfarit utsidan.