Arbetsdag 31/7-16

 

IMG_2194

I dag lackades dörrarna på bryggan för tredje dagen, och bogserkroken monterades på plats. Det senare var ett riktigt fint arbete, som länge väntat på att bli gjort. Nu skall den kompletteras med lanternfäste och hållare för flaggspelet samt målas.
Nicklas har dragit in belysning i skansen, furirsmässen, maskinrumsverkstaden, maskinrummet och akterinredningen. Ett arbete i klass med att Gud (1 Moseboken 1,3) sade: Varde ljus.

Arbetsdag 29/7-16

IMG_2184

Benis och jag arbetade med lackning av dörrar på bryggan, samt målning av verkstaden i maskinrummet. Nu är den gråa grundfärgen klar på skott, bordläggning och i taket. Nu skall rummet målas i maskinrumsvitt, samt skall golvet målas i ännu inte bestämd färg. Sedan är det bara att flytta in.

Arbetsdag 28/7-16

IMG_2180IMG_2181

Fortsatt lackning av dörrar på bryggan, tvättning och målning med linoljebaserad grundfärg av skott insidan av bordläggningen, samt tak i maskirumsverkstaden. Ett hästjobb av Benis, gjorde att vi kunde gå hem efter väl förrättat arbete.

Arbetsdag 27/7-16

IMG_2178IMG_2176

Benis, Nicklas och jag tillbringade tid ombord i dag. Nicklas fick ordning på stjärn/triangelkopplingen på kompressorn, som också provkördes, och Benis fortsatte att rosthacka verkstaden i maskinrummet. Själv ägnade jag mig åt trädörrarna och fönsterramarna på bryggan. Vi skall också försöka få till en lastbom om vi hinner. Thomas Nilsson ser om han kan få tag i en lämplig spira. Det måste bli fint ombord inför marindagarna i augusti.

Arbetsdag 26/7-16

IMG_2175

 

Benis rostpickade i verkstaden i maskinrummet och jag renskrapade dörrarna på kommandobryggan. Bilden visar före och efter renskrapning. I morgon om vädret tillåter blir det lackning.   Sedan fick vi besök, vilket alltid är trevligt. En dag när flitens lampa brann.

Arbetsdag 19/7-16

 

 

 

IMG_2171

 

I dag sken solen på onda och goda. På Sprängaren var vi fyra av det goda slaget, som med lite extrahjälp baxade ombord en kompresser i tre delar ( 1 kubikmeter/minut vid 7 Bar) Nicklas hade ordnat denna. Efter hopmontering startade den och producerade 10 Bar. Det bör nog räcka till att driva pressverktygen när tuberna skall monteras.
Vid efterföljande kaffe med kallaslängd på akterdäck, diskuterades vad som behöver göras inför örlogsdagarna vid St.Erik i Augusti. Vi behöver måla och snygga upp, färdigställa verkstaden i maskinrummet, så att vi kan få ordning på verktyg och material, samt permanenta relingsstöttorna i aktern, montera bogserkrok, akterlanternhållare och flaggspel. Om det låter sig göras, ordna så att svepspelet kan demonstreras i drift med tryckluft från den nya kompressorn, samt eventuellt montera en lastbom med handdrivet spel och gajar. Allt klarar vi inte men man kan försöka. Går det så går det.