Arbetsdag 27/7-16

IMG_2178IMG_2176

Benis, Nicklas och jag tillbringade tid ombord i dag. Nicklas fick ordning på stjärn/triangelkopplingen på kompressorn, som också provkördes, och Benis fortsatte att rosthacka verkstaden i maskinrummet. Själv ägnade jag mig åt trädörrarna och fönsterramarna på bryggan. Vi skall också försöka få till en lastbom om vi hinner. Thomas Nilsson ser om han kan få tag i en lämplig spira. Det måste bli fint ombord inför marindagarna i augusti.